Scholen kunnen met ventilatievragen naar meldpunt Slob

ANP Producties | Bron: ANP

Scholen krijgen een centraal meldpunt waar ze alle informatie kunnen vinden over ventilatie. Ook kunnen ze daar terecht met vragen als ze twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Het meldpunt gaat deel uitmaken van de bestaande website weeropschool.nl. Op die site konden scholen al terecht met vragen over online onderwijs vanwege corona en de protocollen om besmetting met het virus tegen te gaan.

Onderwijsminister Arie Slob benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij het meldpunt aankondigt, dat het gezondheidsinstituut RIVM nog niet kan aangeven of ventilatiesystemen een rol hebben gespeeld in de verspreiding van corona. Volgens het instituut is nog onduidelijk of aerogene verspreiding (van mens tot mens via bijvoorbeeld ventilatiesystemen) een rol speelt bij besmetting met het virus. Slob ziet geen reden het huidige beleid aan te passen.

De minister heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het team, met oud-vakbondsbestuurder Doekle Terpstra als voorzitter, moet zorgen voor uitwisseling van kennis en lokale samenwerking en oplossingen stimuleren. Terpstra is tegenwoordig voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

Slob vindt het mooi dat "gemeenten en scholen concreet invulling hebben gegeven aan de verantwoordelijkheid die ze dragen voor een goede ventilatie van schoolgebouwen". Maandag was de zomervakantie in Noord-Nederland voorbij en gingen scholen weer open. In de gebouwen moesten voor die tijd de luchtkwaliteit en de ventilatie nagekeken zijn.

Vorige week presenteerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) richtlijnen voor goede ventilatie op scholen. Zo wordt aangeraden om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en dienen scholen ventilatoren die zwenken te vermijden. Verder blijft het belangrijk dat kinderen afstand houden tot volwassenen, vaak hun handen wassen en thuisblijven als ze ziek zijn.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.