Libanonveteranen bespreken opties voor hulp slachtoffers Beiroet

ANP Producties | Bron: ANP

Libanonveteranen zijn vrijdag in Doorn bij elkaar gekomen om te kijken of ze hulp kunnen bieden aan de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. De bijeenkomst was georganiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) samen met de stichting Weerzien met Libanon. "Op de bijeenkomst waren 35 tot 40 mensen met hun partners afgekomen", zegt BNMO-woordvoerder Fred Lardenoye.

"We hebben via Skype contact gehad met het hoofd van het Nederlandse Rode Kruis in Libanon", zegt Lardenoye. "Die heeft ons onder meer geschetst wat de stand van zaken na de explosie is en waaraan de bevolking behoefte heeft. Daarbij gaat het onder meer om voedsel, water, medicijnen en psychosociale hulp."

Lardenoye zegt dat het de bedoeling is de veteranen een aantal suggesties voor hulp aan de Libanezen aan de hand te doen. Daarvan wordt eerst een inventarisatie gemaakt. "Die mogelijkheden voor het bieden van hulp gaan we op verschillende manieren communiceren. Daarbij moet je onder meer denken aan e-mail, sociale media en het magazine van de BNMO."

Aanleiding voor de bijeenkomst waren de vele berichten en telefoontjes van Libanonveteranen die na veertig jaar nog steeds zeer betrokken zijn bij het wel en wee in Libanon.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.