Premium

Drie witte raven erbij in regionale zorg: geen ’bovennormaal’ bezoldigde toplieden

Hilversum

Drie in deze regio werkzame zorginstellingen hebben zich gevoegd bij het groepje dat zich al in 2016 keurig hield aan de ’toepasselijke maxima’ voor de bezoldiging van hun bestuurders en toezichthouders. Die drie nieuwelingen zijn Hilverzorg, Inovum en Sherpa.

Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2019 van elf onderzochte zorginstellingen die werken in het Gooi, het Eemland en de Vechtstreek. Toen drie jaar terug de jaarstukken 2016 werden bekeken bestond het groepje ’witte raven’ uit vier instellingen: Allerzorg, Amaris, Leger des Heils en Merem. Vorig jaar hielden Amaris en Merem zich nog steeds aan de bezoldigingsplafonds. Van Allerzorg en Leger des Heils is dat niet bekend, omdat zijn hun jaarcijfers nog niet hebben ingeleverd bij het ministerie van Volksgezondheid. Dat moet vóór 1 oktober gebeuren, als gevolg van de coronacrisis vier maanden later dan andere jaren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.