’Geen energie-experimenten in het Gooimeer’, Huizen stemt verder wel in met de Regionale Energie Strategie

Alexander Poort
Huizen

Het Gooimeer mag geen experimenteergebied zijn voor het opwekken van zon- of windenergie. Ook moet de Regio Gooi en Vechtstreek zich expliciet uitspreken tegen zoekgebieden voor deze vormen van energieopwekking als deze in beschermde natuurgebieden liggen, of daaraan grenzen.

Bovendien dient er een bufferzone van vijfhonderd meter rond woningen in acht te worden genomen bij de plaatsing van eventuele windturbines. Onder die voorwaarden heeft de gemeenteraad van Huizen ingestemd met het concept-voorstel van de Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid. Alle gemeenteraden mogen hier nu hun zienswijzen op indienen. Aan de hand van het definitieve document gaat de provincie straks een eerste energie strategie opstellen. Die strategie gaat vervolgens onderdeel uitmaken van de landelijke maatregelen die worden getroffen om in de toekomst meer wind- en zonneenergie op te wekken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.