Pings in de Kerkstraat: privacy niet in gevaar door druktemeters in Hilversums winkelcentrum

Hilversum

De druktemeters in het winkelcentrum van Hilversum vormen geen gevaar voor de privacy, benadrukt het college. ,,Er worden geen persoonlijke data geregistreerd.”

De meetpunten (access points) komen binnenkort op vijftien plekken in het centrum, waaronder in de Kerkstraat, te hangen. Ze gaan het aantal mobiele apparaten in een gebied registreren, maar zonder persoonlijke data te downloaden. ,,De access points registreren pings van devices, die worden uitgezonden in een poging een Wifi-netwerk te bereiken. Zij doen dit door het signaal te registreren dat een mobiele telefoon uitzendt.”

Persoonlijke data

Er worden dus geen persoonlijke data geregistreerd en een mobiele telefoon kan ook niet door de stad worden gevolgd. De punten meten alleen het aantal mobiele apparaten in een gedeelte van het centrum. Dit aantal wordt vervolgens omgerekend naar een bezoekersaantal, dat staat voor het betreffende segment voor een bepaalde drukte.

AVG

Volgens het college voldoet het gebruikte systeem aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ,,We volgen daarmee de afspraken die gemaakt zijn met de raad voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.” Intern wordt een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd, de externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt om advies gevraagd en ook wordt het Stadspanel Data middels een adviesaanvraag betrokken. ,,Afgesproken is dat er maximale transparantie is als er data wordt verzameld in de openbare ruimte. Onderdeel daarvan is een kaart met daarop een overzicht van de diverse meetpunten.”

Coronacrisis

De meetpunten zijn tijdelijk, voor de duur van de coronacrisis. Het project wordt betaald vanuit het budget voor Smart City budget. Mocht dat nodig zijn dan willen b en w de coronareserve aanspreken.

,,Er is in de voorbereiding gekeken naar verschillende meetmethodes en ervaringen binnen diverse gemeenten. De gekozen methodiek, het ophangen van tijdelijke meetpunten zal zo spoedig mogelijk worden ingevoerd, om nog deze zomerperiode de informatie te kunnen inzetten.”

Dashboards

Inwoners krijgen volgens het college zicht op de drukte in de stad via de toegang tot een dashboard en druktecijfers, ondernemers kunnen beter anticiperen op druktemomenten. De gemeente krijgt zicht op de effecten van versoepelingsmaatregelen en boa’s krijgen real time inzicht in de uitwerking van getroffen maatregelen, zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen als wegafzettingen en tijdelijke looproutes. Daardoor kan handhavingscapaciteit beter worden benut.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.