Welk plein verdient een groene facelift? Dat bepalen de bewoners van de Geuzen-, Electro- en Kleine Driftbuurt zelf

De acht pleinen waaruit gekozen kan worden.
© Illustratie gemeente Hilversum
Hilversum

Welke pleinen in postcodegebied 1221 (Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt) verdienen het meest een groene facelift? Die keuze is aan de bewoners.

In de komende jaren werken gemeente en bewoners aan het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat. Om richting te geven aan de toekomst van deze buurten is vorig jaar een Gebiedsagenda opgesteld. Wijkbewoners hebben zich daarna georganiseerd in de Werkgroep Groene Loper. Deze werkgroep zet zich in voor het toevoegen van groen in de wijk 1221 en maakt samen met de gemeente de Uitvoeringsagenda Groene Loper. Hierin staan de groenplannen voor verschillende openbare plekken.

Tegels

Daarnaast worden er acties op touw gezet om tuinen gezamenlijk groener te maken. Zo schaft de gemeente planten aan voor bewoners die in ruil daarvoor tegels uit hun tuin halen. Vanwege het planseizoen wordt dit najaar hiermee gestart. Verder stelt de gemeente tegen beperkte kosten regentonnen beschikbaar aan bewoners van 1221.

Wil een straat fleurige boomspiegels, als beplanting rondom bomen? Op voorwaarde dat de straat collectief het onderhoud doet schaft de gemeente de planten aan. Dit geldt ook voor bloembakken in de straat. Aanmelden voor deze acties kan via 1221@hilversum.nl.

Kansenkaart

De Werkgroep Groene Loper heeft verder samen met de gemeente geïnventariseerd welke plekken in de openbare ruimte kunnen worden vergroend. Zo is er een gezamenlijke schouw in de wijk geweest en is geïnventariseerd waar de meeste hittestress en wateroverlast is. Dit heef geleid tot een ’kansenkaart’ met acht pleinen in de wijk die kansrijk zijn om groener in te inrichten.

Het Jac. P. Thijsseplein.
© Foto Cyclomedia

Stemmen

Hilversummers wordt nu gevraagd een stem uit te brengen op vier van de acht pleinen in 1221: welke plek moet worden opgeknapt en waarom? Dat kan tot 1 september via de website 1221.hilversum.nl. Op basis van de stemmen gaat de gemeente volgend voorjaar aan de slag met de top-vier. ’Per wijk/cluster worden dat sowieso twee pleinen’, meldt de gemeente . ’Het Thijsseplein zouden we in ieder geval graag willen herinrichten.’

Wie wil meedenken over de verdere inrichting van de vier pleinen kan zich aanmelden via Groeneloper1221@gmail.com.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.