Ongekende storm in Hilversum rond bouw van 10.000 woningen, maar het collegepaard dendert voort (opinie)

Collegepartij VVD wil Hilversum ontwikkelen tot ’tuinstad 2.0’, en stelt dat dat in lijn met de erfenis van stadsarchitect Dudok is.

Eddie de Paepe

Waarom klampen VVD, D66 en GroenLinks zich zich zo hardnekkig vast aan de ambitie om tienduizend woningen te bouwen? Een lastige vraag.

Hilversum deed al eerder een poging om aangemerkt te worden als ’sleutelgebied’ van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De plannen voor honderden woningen rond het spoor maakten in de lobbyclub blijkbaar onvoldoende indruk. Toen eind vorig jaar de deur in Amsterdam toch weer op een kier openging, zette het college alles op alles om die tweede kans te pakken. In de gierende haast vergetend dat je met zulke ingrijpende plannen toch eerst langs de raad en de Hilversummers moet.

Bachlaan

Want ingrijpend zijn ze. Begeesterd door ambitie toepte het college over zichzelf heen en zette in op de bouw van tienduizend woningen. Grofweg de helft moet langs het spoor verrijzen. Niet alleen in het centrum en postcodegebied 1221, maar ook op het Arenapark en in Mediapark/Noord. Langs het spoor moeten ook 10.000 extra banen worden gecreëerd. De resterende vijfduizend woningen moeten elders - ook aan de Bachlaan en de Kastanjevijver? - in Hilversum worden gebouwd.

Gejuich

Het fiks verhoogde bod werd bij de MRA met gejuich ontvangen. Hilversum werd bekroond tot negende en laatste ’sleutelgebied’. Dat werd met evenveel gejuich ontvangen op het raadhuis.

De reacties in de gemeenteraad waren echter gemengd. Wie kan er tegen de bouw van huizen zijn als de nood bij de eigen bevolking zo hoog is? Maar waarom was de raad gepasseerd? Was Hilversum al niet vol? En hoe zat het, bijvoorbeeld, met de bereikbaarheid?

Amsterdam

De Gooi- en Eemlander dook in de kwestie en trok, op basis van informatie van gemeente en Regio, enkele conclusies. De eerste: ruimte vinden om in Hilversum - waar nu al 40.000 huizen staan - 10.000 woningen te bouwen lijkt onmogelijk. Twee: 10.000 woningen zijn absoluut niet nodig voor de eigen bevolking, en ook niet voor de rest van de regio. Dus dan wordt er gebouwd voor mensen van ’buiten’, en dan met name uit Amsterdam. Drie: met de bouw van 10.000 woningen is naar schatting 1,6 miljard euro gemoeid (inclusief ’bijkomende’ kosten voor onder meer verkeer 2,6 miljard).

Gelobbyd

In de afgelopen maanden is een voor Hilversumse begrippen ongekende storm ontstaan. Maar liefst 29 bewonersverenigingen hebben zich verenigd tegen de door hen gevreesde verstening van Hilversum. Een groot aantal organisaties verzet zich tegen de plannen. Pas zeer onlangs bleek dat er ook voorstanders zijn. Ondernemers, die graag zien dat Hilversum groeit, omdat dat extra personeel en klanten kan betekenen. En corporaties, die wél zakken met geld hebben voor de bouw van (sociale) woningen, maar géén bouwlocaties.

In het afgelopen halfjaar zijn de raadsleden door het college bedolven onder stapels halve en hele feiten, aannames, onderzoeken, wensen en verwachtingen. Die ondersteunden bijna uitsluitend de ambities van b en w.

Dezelfde ’behandeling’ kreeg deze krant nadat de redactie gevraagd had om het hele Sleutelgebied-dossier openbaar te maken.

Karin Walters

In die lawine zat af en toe echter een sneeuwvlokje informatie, dat een kijkje achter de schermen bood. Zo bleek dat wethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum) in eerste instantie alleen akkoord wilde gaan als er voor elke gesloopte huurwoning twee terugkwamen. Haar eis verdween echter snel als sneeuw voor de zon.

Vorige week kregen de raadsfracties eindelijk de gelegenheid om inhoudelijk over de plannen te praten. De oppositiepartijen hebben veel kritiek en bezwaren. De collegepartijen staan nog steeds achter de ambitie van b en w. Met uitzondering van Hart voor Hilversum, dat zich tegen de plannen keert. Eerst de bevolking raadplegen en een goede toekomstvisie maken, luidt de boodschap aan VVD-wethouder Floris Voorink. Die komt dinsdagavond in de raad aan het woord.

Rug recht

In de afgelopen dagen is er in politiek Hilversum koortsachtig overlegd en gelobbyd, maar het ziet ernaar uit dat Hart voor Hilversum de rug recht houdt.

Dat brengt Karin Walters, die naar verluidt koste wat kost wethouder wil blijven, in een lastig pakket. Houdt zij haar poot stijf, dan kan haar fractie haar ’verwijderen’. Gaat ze alsnog met haar fractie mee, dan zouden VVD, D66 en GroenLinks best eens op zoek kunnen gaan naar een andere coalitiegenoot.

Gezichtsverlies

Natuurlijk kan het college zijn plannen nog intrekken. Die kans lijkt echter uiterst klein. Onder aanvoering van de VVD draaft het collegepaard door op de ingeslagen weg, doof en blind voor de omgeving en de aansporingen van de ruiter (de raad).

Weegt het risico op gezichtsverlies bij de grote jongens aan de MRA-tafel soms zwaarder dan democratie en participatie?

Rekening

Hoe anders zou het zijn geweest als de Hilversummers in maart hun stem niet voor de Tweede Kamer maar voor de gemeenteraad zouden uitbrengen. Maar dat laatste kan een jaar later alsnog. VVD, D66 en GroenLinks kunnen dan de rekening gepresenteerd krijgen voor hun hoge spel.

Lees ook: Hart voor Hilversum tegen college-aanpak 10.000 woningen; ’De mensen moeten er vertrouwen in hebben, en ervan overtuigd zijn dat er naar ze geluisterd wordt’

En: Plan voor 10.000 woningen splijtzwam in Hilversum: uitgelezen kans of desastreuze gevolgen?

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.