Plan voor 10.000 woningen splijtzwam in Hilversum: uitgelezen kans of desastreuze gevolgen?

Vanuit de Burgerzaal volgden onder meer de overige leden van het college - verantwoordelijk wethouder Floris Voorink (VVD) was in de raadszaal aanwezig - de vergadering.

De vergadering vond voor het eerste in coronatijd weer fysiek en niet via Zoom plaats.© Foto’s Gemeente Hilversum

1 / 2
Eddie de Paepe
Hilversum

Maar liefst veertien insprekers gaven dinsdagavond in de raadzaal hun mening over de bouw van 10.000 woningen in Hilversum. Voor het eerst traden ook voorstanders van dit omstreden collegeplan naar buiten.

Het college heeft zoals bekend, zonder raad of bevolking te raadplegen, binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Hilversum aangemeld als zogeheten Sleutelgebied. Dit met de verwachting dat er daardoor extra menskracht en rijksgeld richting Hilversum komt voor bouwplannen in met name wijken en kantorenparken langs het spoor.

Zesentwintig buurt- en wijkverenigingen - er zijn er sindsdien drie bijgekomen - hebben de raad eind vorige maand gevraagd een pas op de plaats te maken. Dat deden zij in de vorm van een burgerinitiatief. De Hilversummers willen dat de gemeente eerst de bevolking consulteert voordat de ingrijpende plannen in gang worden gezet.

Dit burgerinitiatief en de plannen voor 10.000 woningen stonden dinsdagavond op de agenda van de gecombineerde raadscommissies. Deze bijeenkomst krijgt vanavond een vervolg.

Draagvlak

In dit eerste deel kwamen uiteindelijk veertien insprekers aan het woord. Het spits werd afgebeten door twee woordvoerders van de 29 samenwerkende bewonersorganisaties uit heel Hilversum. Frans Kwantes en Matthijs Bakker wezen erop, dat er van inspraak geen sprake is en de bevolking buitenspel is gezet door het college. En dat er helemaal niet is gekeken naar de negatieve gevolgen van de massale bouw. ,,Wij willen éérst participatie en draagvlak. Dat is de juiste volgorde.”

Zak met geld

Onder de overige insprekers bevonden zich diverse voorstanders van de bouw van 10.000 woningen. Zo stelde voorzitter Matthieu Feijen van de BV Hilversum dat de Mediastad deze MRA-kans niet voorbij moest laten gaan. Feijen hield zijn pleidooi mede namens een vijftal lokale ondernemersclubs en de Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek. ,,Deze zak met geld is belangrijk.” Steun van de MRA en het Rijk geeft Hilversum een steviger concurrentiepositie ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. Als de Mediastad nu niet inhaakt, dan krijgen andere Sleutelgebieden (zoals Almere en Lelystad) een voorsprong.

Populistisch

Amin Usman van de stichting Centrum Hilversum ondersteunde dit pleidooi. ,,Stilstand is achteruitgang”, betoogde de eigenaar van Boekhandel Voorhoeve. ,,Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de toekomst.” Usman hekelde verder de ’populistische’ berichtgeving over de 10.000 woningen in de media.

Woningmarkt

Behalve de ondernemers lieten dinsdagavond ook de drie woningcorporaties die in Hilversum actief zijn van zich horen. Mede namens Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken stelde directeur Anne Oosterbaan van De Alliantie dat dynamiek en doorstroming hard nodig zijn op de nu ’op slot zittende’ woningmarkt. Door veel meer woningen te bouwen komen broodnodige verhuisbewegingen op gang. Oosterbaan wees op het grote aantal woningzoekenden in Hilversum en de grote behoefte aan huurwoningen in de sociale en de middeldure sector.

Snel en veel

Eenzelfde geluid liet Willy Nijboer van de Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen horen. ,,Er moet snel en veel gebouwd worden in Hilversum. Ook tijdelijke woningen voor bijvoorbeeld jongeren, starters of gescheiden ouders met kinderen.”

MRA-wals

De ruime meerderheid van de insprekers bleek echter naar het raadhuis te zijn gekomen om zich uit te spreken tégen de ingrijpende plannen. De een deed dat diplomatiek, de ander recht voor zijn raap. Zo waarschuwde Martin Triebbels van de Bewonersgroep Liebergerweg e.o. voor het ’volproppen’ van Hilversum. ,,Als wij ons niet verzetten, rijdt die MRA-wals zo over ons heen.” De raad ’schrijft een blanco cheque’ uit als zij akkoord gaat met het collegevoorstel. ,,Dan worden de bewoners buitengesloten en worden we geregeerd door geld en projectontwikkelaars.”

Desastreus

Willem van de Spek van de Hilversumse Historische Kring ’Albertus Perk’ sprak mede namens erfgoedorganisaties Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. ,,Wij maken ons grote zorgen. De bouw van duizenden woningen zal desastreuze gevolgen hebben voor onze groene tuinstad.” Van der Spek riep de raad op waakzaam te zijn en de bouwplannen te beperken tot de concrete woningbehoefte van Hilversum zelf.

Weg over de hei

Ook Robert Fiolet (Vereniging Groene Meren), Patrick Weening (Bewonersvereniging Oosterspoorplein e.o.), Helmi Duijvestein (Stichting Wijkoverlegorgaan Boomberg), Rob Heuser (Bewonersvereniging Raadhuis e.o.) en Peter Tromp Meesters (Stichting Betrokken omwonenden Busremise Hilversum) spraken zich duidelijk uit tegen grootschalige woningbouw en het ’passeren’ van de bevolking.

Fiolet: ,,Dit is de opmaat naar een hartenwens van de VVD: een weg over de hei.” En: ,,Waarom zijn er alleen plannen langs het spoor? Oost en Over ’t Spoor zijn al het afvoerputje van Hilversum.”

Tomeloze ambitie

Weening stelde onder meer dat participatie ’het ondergeschoven kindje van tomeloze ambitie’ wordt. ,,Er is alle reden om nu eens flink op de rem te trappen.” Duijvestein constateerde dat raadsfracties helemaal niet weten wat hun kiezers en de Hilversummers willen. ,,Stel ze niet voor een voldongen feit, neem gas terug en maak een pas op de plaats.” Dat bepleitte ook Rob Heuser. ,,We moeten niet ook het laatste plantsoen volbouwen, dat willen de Hilversummers niet.” Hij riep de raad op zich niet te laten ’chanteren’ door de door het college gestelde deadline (van 1 juli). ,,U moet eerst naar de burgers luisteren.”

Tunnelvisie

Tromp Meesters sprak van ’de tunnelvisie dat wij zonder de MRA niet verder kunnen’. ,,Welke problemen lossen we hier nu eigenlijk mee op, en wiens problemen zijn dat? Hilversum wordt een speeltuin voor grote investeerders en projectontwikkelaars.”

Spoedcursus

Antoinette Vlieger gaf, last but not least, de gemeenteraad een heldere spoedcursus democratische besluitvorming. De advocaat en universitair docent in de rechtsgeleerdheid wees de fracties erop dat de raadsleden, de gekozen volksvertegenwoordigers, de baas zijn. En niet het college. Het college is het paard en de raad is de ruiter, benadrukte zij. Vlieger noemde het onder meer ’volstrekt ongeloofwaardig’ dat de gemeente Amsterdam of de provincie Noord-Holland per se nu het ja-woord vanuit Hilversum willen horen.

Youtube

Haar pleidooi is, net als die van de andere insprekers en de vragen vanuit de raad, terug te horen en te kijken via Youtube, via met mediaportal van de gemeente Hilversum.

Woensdagavond is het tweede deel van de vergadering via diezelfde weg te volgen. Dan geven de raadsfractie hun mening en beantwoordt het college vragen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.