’Alle honden verzááámelen!’ College Blaricum: één losloopplekje voor alle viervoeters in Bijvanck en Blaricummermeent

Nu heeft hij nog het rijk alleen op het beoogde losloopveldje achter de Koggewagen, maar straks krijgt deze viervoeter gezelschap daar gezelschap van alle honden uit Bijvanck.© Mediahuis

Mirjam van Twisk
Blaricum

Dat wordt afzien voor honden in de Bijvanck en Blaricummermeent. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt is er straks in hun woonomgeving nog maar een postzegeltje groen waarop zij lekker vrij mogen rennen en spelen.

Waar de trouwe viervoeters, bij gebrek aan duidelijke regels, nu nog onbekommerd en vrij hun energie kwijt kunnen in de brede groengordels rond de Bijvanck, wordt dat straks anders. Hun baasjes zullen door het nieuwe hondenbeleid van de gemeente in de toekomst gedwongen worden hen daar aan te lijnen. Het college wil slechts één stukje groen in de wijk aanwijzen als losloopgebied. Dat betreft een veldje aan de binnenzijde van de geluidswal in de hoek tussen ’t Merk en de Randweg achter de woningen op de Koggewagen. Op termijn, bij de herinrichting van de wijk, komt daar mogelijk nog een tweede losloopgebiedje bij: een strook groen aan de noordoostzijde van de wijk tussen de Bijvanck en de Blaricummermeent.

Doorn in het oog

Al geruime tijd koestert het college de wens om nieuw hondenbeleid te maken. Hondenpoep is inwoners een doorn in het oog en daar willen burgemeester en wethouders iets aan doen. Er moesten eenduidige eenvoudige regels komen die goed te handhaven zijn. Vorig jaar werden er inspraakbijeenkomsten over het in te voeren hondenbeleid belegd en in september stelde de gemeenteraad de hoofdlijnen van dat beleid vast. Zo werd besloten tot een aanlijn- en opruimplicht binnen de bebouwde kom. Ook werden alle speelplekken tot voor honden verboden gebied verklaard. Die beslissingen zijn inmiddels ook al in de APV opgenomen.

Polder en strandje verboden

Voor de uitwerking van de details van het nieuwe beleid - waar komen er losloopgebieden en hoe regelen we het met de inzameling van de hondenpoep- nam het college wat extra tijd. Inmiddels is daarover een beslissing genomen en dat besluit wordt deze maand ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In dat nader uitgewerkt voorstel worden de plannen nog aangescherpt, ook buiten de bebouwde kom. Zo wordt worden alle wegen in polder De Kampen, met uitzondering van de Harderwijkerweg, verboden voor honden. Ook op het Blaricumse strand bij de Stichtsebrug zijn de dieren in de zomermaanden (van april tot en met oktober) niet meer welkom. En binnen de bebouwde kom gaat het aanlijngebod ook gelden voor alle openbare plaatsen. Dus ook voor brede bermen langs wegen.

Borden en bakken

Om ervoor te zorgen dat geen hondenbezitter zich nog kan verschuilen achter onduidelijke regelgeving wordt het nieuwe beleid verwoord op een hondenkaart die huis aan huis verspreid zal worden. Ook nieuw te plaatsen borden gaan de nieuwe regels duidelijk maken. Om hondenbezitters niet te lang rond te laten lopen met gevulde poepzakjes wil het college 22 nieuwe afvalbakken plaatsen. Op alle al bestaande afvalbakken gaan stickers duidelijk maken dat de verpakte uitwerpselen daarin ook kunnen worden achtergelaten.

De kosten van die voorgestelde maatregelen zijn becijferd op een eenmalige investering van 32.000 euro. Daar bovenop komt dan nog jaarlijks een bedrag van 10.000 euro voor het legen en reinigen van de afvalbakken en het onderhoud aan de borden. Het collegevoorstel wordt 30 juni door de gemeenteraad behandeld. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 16 juni kan erover worden ingesproken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.