Denk mee over het verkeer in de toekomstige woonwijk in Crailo, maar dan wel online

Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor het buurtschap Crailo.
© GEM Crailo
Laren

Als je een bestemmingsplan ontwikkelt voor een nieuwe woonwijk en je hebt je voorgenomen daar zoveel mogelijk geïnteresseerden bij te betrekken, heb je in deze coronatijd een probleempje. GEM Crailo heeft daar een oplossing voor gevonden: het houdt op donderdag 11 juni een webinar over het mobiliteitsconcept voor het nieuwe Buurtschap Crailo.

De online ’samenkomst’ wordt gepresenteerd vanuit een studio in Hilversum. Iedereen die geïnteresseerd is in het mobiliteitsplan voor de duurzame wijk met 590 woningen en circa 5 hectare bedrijventerrein en kan bij de livestream ’aanschuiven’.

Mobiliteit is één van de vier duurzame bouwstenen uit het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor het buurtschap dat autoluw wordt. In het mobiliteitsconcept staat wat de parkeernorm voor wonen en bedrijven wordt, hoe de toekomstige bewoners een goede openbaarvervoersvoorziening wordt geboden en wordt uitgelegd hoe goed het buurtschap per fiets bereikbaar zal zijn. Toegankelijke deelmobiliteit in de vorm van (elektrische) deelauto’s, deel(bak)fietsen en e-scooters maakt eveneens onderdeel uit van het concept.

Het bestemmingsplan, met als onderdeel het mobiliteitsconcept, wordt straks ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren, die gezamenlijk eigenaar zijn van het plangebied.

Wie wil deelnemen aan de webinar kan op 11 juni om 20.00 uur op een speciale button op de website van Crailo (www.crailo.nl)) klikken en. Meer informatie over de livestream is te vinden op www.crailo.nl. Aanmelden is niet nodig.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.