Tegenstribbelende wethouder krijgt inrichtingsplan Le Coultredreef door strot geduwd; Raad Blaricum pikt langer dralen niet meer

De Le Coultredreef moet verlost worden van de bijnaam ’landingsbaan’, zo vindt de gemeenteraad van Blaricum.
© STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARKS
Blaricum

Ze wilde echt niet. Zei dat niet met zoveel woorden, maar stribbelde duidelijk voelbaar uit alle macht tegen. Er hielp echter geen lieve moedertje aan: verkeerswethouder Liesbeth Boersen is dinsdagavond door de bijna voltallige Blaricumse gemeenteraad gedwongen om binnen anderhalf jaar met een landschapsplan voor de inrichting van de Le Coultredreef te komen.

De raad is het gedraal met de herinrichting van de dreef, die in de volksmond ’de landingsbaan’ wordt genoemd, meer dan zat. Al in 2017 werd een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg een plan te maken om de verbindingsweg tussen het oude dorp en de Bijvanck een meer ’dreefwaardig’ aanzien te geven. Ondanks herhaaldelijk vragen vanuit de raad gebeurde echter niets. Het college wilde de uitkomsten afwachten van een studie naar een veiliger oversteekmogelijkheid voor de Randweg-Oost. Maar ook toen die op niets uitliep en er plannen werden gemaakt voor de herinrichting van vijf verkeersknelpunten op de ontsluitingsroute Randweg-Oost/Le Coultredreef/Meentzoom/Bergweg werd de dreef zelf buiten te plannen gehouden.

Maat is vol

Inmiddels is de maat vol. Onder aanvoering van de VVD en D66 werd via een amendement het raadsvoorstel voor die vijf verkeersknelpunten uitgebreid met de opdracht om binnen anderhalf jaar met een concreet plan voor de dreef te komen. Het moet een professioneel landschappelijk ontwerp worden voor een rustieke verbindingsweg voor auto’s, fietsers, wandelaars en ruiters tussen beide dorpsdelen. Een ontwerp dat de benaming ’landingsbaan’ doet vergeten. En dat plan moet worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Dialooggroep Verbinding, andere betrokken inwoners en belanghebbenden.

Met uitzondering van de twee raadsleden van De Blaricumse Partij, die vrezen dat het dreefplan de historische openheid van het landschap zal aantasten, konden alle fracties zich in het amendement vinden. Zij vinden dat er al te lang is gedraald. Dat dat tegenover de bevolking niet meer te verantwoorden is. En vrezen dat het nu aanpakken van de vijf verkeersknelpunten op de ontsluitingsroute aansluitingsproblemen gaat geven als de Le Cultredreef in een later stadium wordt aangepakt.

(Tekst gaat door onder de foto)

De Blaricumse Partij staat alleen in haar pleidooi voor behoud van het historische open landschap landschap langs de Le Coultredreef.
© STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARKS

Tevergeefse moeite

Boersen (DBP) deed wat zij kon om onder de opdracht uit te komen. Zei een financiële onderbouwing te missen. Wees erop dat er ambtelijk geen tijd is ingepland voor de uitwerking van zo’n veelomvattend project, waarbij zoveel partijen betrokken moeten worden. Betwijfelde of het hele proces in de gestelde tijd kan worden afgerond. En gaf aan dat voor die haast ook geen reden is omdat een ontwerp voor de dreef later zonder aansluitingsproblemen kan worden ingepast. Het was echter allemaal tevergeefse moeite. De raad wilde van geen wijken weten en nam met twee stemmen tegen het amendement aan.

Aan de overige verkeersmaatregelen uit het voorstel werden nog maar weinig woorden vuil gemaakt. Dus kunnen personenauto’s straks vanaf de Randweg-Oost naar rechts afslaan de Le Coultredreef op. Wordt de kruising Le Coultredreef-Meentzoom aangepast. Krijgt de Meentzoom/Bergweg een versmald wegprofiel met brede rode fietsstroken op de rijbaan en blijft daar de maximum snelheid van 50 km gehandhaafd. En wordt op de Ludenweg en Statenkamer het inrijverbod bij wijze van proef voor een jaar opgeheven. Op verzoek van Hart voor Blaricum onderzoekt het college nog wat het gaat kosten om een ononderbrolen voetpad aan een zijde van de Meentzoom/Bergweg aan te leggen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.