Premium

GroenLinks-raadslid zet vraagtekens bij plannen voor 10.000 woningen van college Hilversum: ’Kijk er goed naar. Anders wordt Hilversum er niet fraaier op’

GroenLinks-raadslid zet vraagtekens bij plannen voor 10.000 woningen van college Hilversum: ’Kijk er goed naar. Anders wordt Hilversum er niet fraaier op’
Lex van Waarden zet vraagtekens bij de plannen van het college voor het Sleutelgebied.
© foto groenlinks
Hilversum

GroenLinks-raadslid Lex van Waarden zet zijn vraagtekens bij de ambitie van het college om Hilversum als Sleutelgebied om te bouwen tot een stad met ’een hoog stedelijk en kosmopolitisch milieu met internationale allure’.

„Andere Sleutelgebieden blazen veel minder hoog van de toren en ik vind dat we onszelf hier voorbij lopen”, aldus het raadslid. „Met alle respect, onze steden met hoog stedelijke milieus en internationale uitstraling zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.” Wat hem betreft worden deze ambities dan ook aangepast. Want meedoen als Sleutelgebied in de Metropoolregio Amsterdam vindt hij belangrijk: „Maar dan wel vanuit eigen kracht, voor een gezonde, groene toekomst en met betaalbare woningen.”

Bouwopgave

Dat laatste is volgens coalitiepartij GroenLinks een van de belangrijkste uitdagingen komende jaren. „Er is nu al een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters, voor jongeren, voor ouderen, voor de verpleegkundigen in Tergooi, voor de politieagenten en voor de onderwijzers. En dat probleem wordt komende jaren alleen maar groter, dus er ligt wel degelijk een bouwopgave”, aldus Van Waarden.

En wat hem betreft ligt bij die bouwopgave de lat hoog. „We zijn schatplichtig aan Dudok. In het coalitieakkoord staat terecht: ’Behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit is uitgangspunt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen.’ Dat vraagt om een integrale aanpak, kennis, kunde en visie, anders wordt Hilversum er niet fraaier op. Onder andere het Cuypersgenootschap wees daar afgelopen weken terecht op.”

Stadsbouwmeester

Daarom stelt hij voor om een stedenbouwkundig supervisor aan te stellen. „Een stadsbouwmeester, die niet gevraagd wordt een internationaal hoog stedelijk milieu te realiseren, maar wat mij betreft een prachtige, levendige, duurzame compacte tuinstad in het groen. Met een unieke bruisende groene mediacampus.”

10.000 woningen

Volgens Van Waarden is het dan ook zaak om het eerst over een visie te hebben, en dan pas het aantal woningen in te vullen. „Ook ik vermoed dat het genoemde aantal van 10.000 woningen niet te realiseren is zonder de ruimtelijke kwaliteiten van Hilversum geweld aan te doen, maar ik wil het scenario wél graag uitgewerkt zien”, aldus het raadslid. En zo moeten er meer opties wat breder worden uitgewerkt. „Met verschillende scenario’s kunnen we de discussie voeren. En vanuit een breed gedragen visie volgen de woningaantallen vanzelf.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.