Premium

Eemnes moet bezuinigen én spaargeld aanspreken

Eemnes moet bezuinigen én spaargeld aanspreken
Eemnes

De gemeente Eemnes moet de komende vier jaar flink bezuinigen en geld uit de algemene reserve halen om de begroting rond te krijgen. Voornaamste oorzaak: de steeds hogere kosten van het sociaal domein.

Dat staat in de Kaderbrief 2021, waarin burgemeester en wethouders de uitgangspunten schetsen waarop de begroting voor volgend jaar wordt gebaseerd.

Uit de algemene reserve moet van 2021 tot en met 2023 in totaal 850.000 euro worden gehaald om tekorten aan te zuiveren. Daarnaast moet worden bezuinigd, van twee ton volgend jaar oplopend naar een half miljoen in 2024. Hoe het college denkt te kunnen bezuinigen zal straks blijken uit de begroting.

Jeugdhulp

Het college gaat uit van een structureel (jaarlijks terugkerend) tekort van vier ton op de jeugdhulp, een ton op de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en 40.000 euro op het leerlingenvervoer. Zonder die forse tegenvaller zou Eemnes keurig zwarte cijfers schrijven, nu belandt de begroting in het rood en zijn dus maatregelen nodig.

In dat verband interessant is wat burgemeester en wethouders schrijven over de onroerendezaakbelasting (OZB). Die willen ze alleen verhogen met de inflatiecorrectie, waarvoor 1,9 procent wordt gerekend. Ze benadrukken echter dat dat ’voorlopig’ de stand van zaken is. Met andere woorden: ze sluiten niet uit dat het toch nodig kan blijken de OZB wél te verhogen.

Koffiedik

Verder brengen ze nadrukkelijk onder de aandacht dat het ’koffiedik kijken’ is wat betreft de financiële gevolgen van de coronacrisis. ,,Het Rijk heeft aangegeven de extra kosten voor gemeenten te gaan compenseren’’, schrijft het college. Maar indachtig de wijsheid eerst zien, dan geloven, volgt meteen deze zin: ,,In de meicirculaire (die begin juni te verwachten is van het ministerie van Binnenlandse Zaken, red.) wordt duidelijk of en in hoeverre dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.’’

Geen ruimte

Alles overziend heeft het college voor de gemeenteraad een duidelijke boodschap voor 2021: ,,Ruimte voor nieuwe wensen is er echt niet.’’ Sterker nog, het kan zelfs zijn dat uitgaven waartoe de raad al heeft besloten moeten worden uitgesteld of, erger nog, teruggedraaid.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.