Stap voor stap komt de fusie van Weesp met Amsterdam steeds dichterbij: provincie is positief over samenvoeging

Raadsvergaderingen over de fusie trokken in Weesp altijd veel publiek, daarom werd vaak uitgeweken naar de Grote Kerk.
© Foto Tamar de Vries
Weesp

De provincie Noord-Holland is positief over de voorgenomen fusie (herindeling) van Amsterdam en Weesp.

De provincie laat in een persbericht weten dat zij ’tevreden is over het zorgvuldige proces dat het gemeentebestuur van Weesp heeft doorlopen.’ Zoals bekend heeft Weesp de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten betrokken bij de keuze voor Amsterdam als fusiepartner.

De gemeenteraad van Weesp bespreekt het zogeheten ’herindelingsadvies’ volgende week woensdag. De provincie ziet het herindelingsadvies als ’het sluitstuk van een langdurige zoektocht van de gemeente Weesp om tot versterking van haar bestuurskracht te komen.’

Op 26 maart 2018 besloot de gemeenteraad tot een ambtelijke fusie met Amsterdam. Nu staat het vervolg daarvan op het programma: de bestuurlijke fusie na deze raadsperiode 2018-2022.

Na het besluit in Weesp over het herindelingsadvies gaat de hele bups naar de commissie economie, financiën en bestuur van provinciale staten. Die bespreken het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Gedeputeerde Staten stellen eind juni de zienswijze vast en sturen het samen met het herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.