Hilversums college wil 2,1 miljoen uittrekken voor meer ambtenaren; verdere verstedelijking van voormalig tuinstad vraagt om meer ’capaciteit en specifieke kennis en kunde’

Eddie de Paepe
Hilversum

De gemeente moet de buikriem aanhalen, meent het college. Tegelijkertijd willen b en w - ten behoeve van de verdere verstedelijking van Hilversum - een extra blik ambtenaren opentrekken. Kosten: 2,1 miljoen euro per jaar

In de kadernota 2020 benadrukt het college dat het begrotingsgat ter grootte van zeven miljoen euro moet worden gedicht. Dat moet zowel door minder geld uit te geven als door meer geld binnen te krijgen.

Het college wil onder meer bezuinigen in het sociaal domein, op minima, sport, cultuur, economie en duurzaamheid. Extra geld moet er in de gemeentelijke schatkist komen door onder meer een verhoging van de woonlasten van de burgers, wat jaarlijks één miljoen euro moet opbrengen.

Tegelijkertijd wil het college blijven investeren in de toekomst. Dat betekent onder meer een verdere verstedelijking van de voormalige tuinstad. De plannen voor de bouw van 10.000 extra woningen maken deel uit van die ambitie.

Bescheiden

Hoewel de gemeenteraad pas volgende maand over die omstreden en ingrijpende plannen praat, neemt het college met de kadernota alvast een voorschot. ’Verstedelijken is een keuze die Hilversum de beste opties biedt om te groeien, haar positie als mediastad te versterken én die fraaie tuinstad te blijven.’ De ’bescheiden’ stijging van de woonlasten is in dat licht ’acceptabel’.

Keuzes

De ruimte in Hilversum is schaars, daarom moeten er volgens b en w fundamentele keuzes worden gemaakt. ’Functies als wonen, natuur, bereikbaarheid, energie en klimaat, onderwijs, (sport)voorzieningen en economie vragen allemaal de komende jaren om extra ruimte.’ Het college wil de Hilversummers actief betrekken bij de keuzes, en de sociale infrastructuur verbeteren.

Lobbyisten

Deze ambities hebben ook gevolgen voor de ambtelijke organisatie. ’Het huidige team van stedenbouwers, planologen en verkeerskundigen is simpelweg te klein en onvoldoende toegerust voor een opgave van deze omvang’, menen b en w. Er moeten meer van dit soort ambtenaren bij. ’Om deze verstedelijking op een voor Hilversum optimale manier te laten verlopen, is naast meer capaciteit ook specifieke kennis en kunde nodig.’ Daarbij wordt gedacht aan ervaren financieel strategen, omgevingsregisseurs, lobbyisten, strategisch verkeerskundigen en juristen.

Het invullen van al deze nog niet bestaande vacatures - ’een nieuwe, meer strategische laag medewerkers’ - gaat Hilversum jaarlijks 1,3 miljoen euro kosten. Maar dat is nog niet alles. Het college heeft Hilversum bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangemeld als ’sleutelgebied’.

Hilversum-Noord

Belangrijk onderdeel van dit project is de bouw van 10.000 extra woningen, voor een belangrijk deel in Hilversum-Noord. Voor de uitwerking en begeleiding van deze laatste plannen moet de gemeente ’tijdelijk’ nóg meer ambtenaren in dienst nemen. Dat kost acht ton per jaar. Maar daar staan, verwachten b en w, wel allerlei extra inkomsten tegenover.

Extra ambtenaren dus voor met name bouwprojecten. Tegelijk wil het college minder ambtenaren inzetten op andere taken. Zoals de fysieke dienstverlening aan de burgers bij de loketten. En het onderhoud van wegen.

Achterstallig

Het achterstallig onderhoud aan de Hilversumse wegen bedraagt momenteel 17 procent. Dat is maar liefst 10 procent boven het door de gemeenteraad vastgestelde niveau.

In plaats van meer geld en menskracht in te zetten om dit achterstallig onderhoud weg te werken, kiest het college voor aanpassing van de afspraak met de raad. En het percentage simpelweg te verhogen naar 17. Mocht de raad daar niet mee instemmen, dan hangt daar een structureel prijskaartje van 2,5 ton aan, wordt gewaarschuwd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.