Oplossing voor miljoenentekort paleis Soestdijk: minder woningen, eigenaar neemt resterende tegenvaller van 4,6 miljoen voor eigen rekening

Paleis Soestdijk lijkt uit zijn impasse te komen.

Paleis Soestdijk lijkt uit zijn impasse te komen.© foto caspar huurdeman

Eric Lorier
Baarn

Minder woningen in het bos naast paleis Soestdijk, paleiseigenaar Meyer Bergman Erfgoedgroep die akkoord gaat met een resterende tegenvaller van 4,6 miljoen en provincie Utrecht die wat water bij de wijn doet in haar natuurbeleid. Dat is de oplossing die de gemeente Baarn, de provincie Utrecht en de paleiseigenaar overeen zijn gekomen om het vastgelopen paleisproject vlot te trekken.

In de nieuwe overeenkomst wordt uitgegaan van tien appartementengebouwen van vier lagen hoog, met in totaal zeventig tot tachtig appartementen. De appartementencomplexen komen op het terrein van de marechausseekazerne naast het paleis, en iets ten noorden van dit marechausseeterrein. In totaal gaat het om een gebied van 3,8 hectare, waarvan maximaal 1,2 hectare wordt bebouwd. Minimaal 1,6 hectare in dit gebied blijft of wordt ingerocht als natuur. Het bebouwde deel is inclusief de ruimte die nodig is voor een toerit, berging en parkeerplaatsen voor bezoekers. De openbare ruimte bestaat voor circa een hectare uit wegen, bermen en bomenlanen, die zoveel mogelijk als natuur worden ingericht.

Het Alexanderkwartier op en bij het marechausseeterrein zoals dat er nu uit lijkt te gaan zien. Rechts de Amsterdamsestraatweg.

Het Alexanderkwartier op en bij het marechausseeterrein zoals dat er nu uit lijkt te gaan zien. Rechts de Amsterdamsestraatweg.

Dit is de uitkomst van het crisisoverleg tussen gemeente, provincie en paleiseigenaar onder leiding van oud-gedeputeerde Wouter de Jong. De Jong werd begin dit jaar als troubleshooter ingehuurd om het ontstane conflict tussen de drie partijen op te lossen. Paleiseigenaar MBE wilde eigenlijk meer woningen bouwen om restauratie van het paleis te kunnen betalen. Gemeente en provincie wilden hier niet aan meewerken vanwege de oude beschermde boskernen in het beoogde woningbouwgebied. Dit zorgde voor een tegenvaller van 11 miljoen - in de jongste stukken wordt zelfs gesproken van 13 miljoen - voor de MBE, die vond dat gemeente en provincie hier op zijn minst medeverantwoordelijk voor waren.

Onder leiding van De Jong is een oplossing bedacht voor het gat van elf miljoen. Met de nu overeengekomen woningbouwlocatie op het Alexanderkwartier kan ongeveer 5,5 miljoen worden binnengehaald. De provincie draagt 1,5 miljoen bij aan mobiliteitsmaatregelen en 1,4 miljoen komt uit bestaande provinciale en interprovinciale subsidieregelingen die ruimere mogelijkheden bieden dan was voorzien. De MBE slikt het overgebleven tekort van 4,6 miljoen als bedrijfsrisico. De gemeente Baarn, de provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf zeggen bovendien hun steun toe voor de oprichting van een ondersteuningsgroep die de Meyer Bergman Erfgoedgroep gaat helpen bij verdere (Europese) subsidieaanvragen.

Ook is overeengekomen dat de bemiddeling van Wouter de Jong wordt betaald door MBE. Het voorontwerpbestemmingsplan voor de toekomstige ontwikkeling bij paleis Soestdijk wordt waarschijnlijk in juni door de Baarnse gemeenteraad besproken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.