Biomassacentrale in Diemen kan er komen

De huidige centrales van Vattenfall in Diemen kunnen het veld ruimen voor een biomassacentrale.
© Omgevingsdienst NKG/Victor Schmidt
Haarlem

De biomassacentrale in Diemen kan er komen. Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om daar twee aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te vervangen door een biomassacentrale.

De uitstoot van de toekomstige biomassacentrale in Diemen is lager dan van het complex dat er nu staat. Ook wordt de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd hersteld. Redenen voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de natuurvergunning te verlenen.

Waar de biomassacentrale komt staan nu nog twee aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Daarvoor is in 2010 en 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. Juni 2019 hebben alle betrokken partijen bovendien een convenant gesloten waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria. Alle partijen – ook de provincie – hebben met dit convenant ingestemd.

Stikstof

Als een aanvrager aan alle eisen voor de wet Natuurbescherming voldoet, dan kan hij een natuurvergunning krijgen. Er mag bijvoorbeeld niet extra stikstof neerslaan op natuur. Uit berekeningen blijkt dat geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna wanneer hij in gebruik is. Dat komt omdat de biomassacentrale met veel minder vermogen en minder uren gaat draaien.

De gehele toegestane stikstofneerslag wordt daarnaast minder, omdat in een eerdere natuurvergunning een te hoge maximale uitstoot was opgenomen. Hoewel Vattenfall nooit tot de maximale uitstoot is gekomen, is deze omissie aangepast, zodat ook de biomassacentrale niet meer stikstof zal gaan uitstoten.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.