Premium

Verbazing bij Voedselbank Gooi & Omstreken: vorig jaar daalde het aantal nieuw ingeschreven cliënten

Verbazing bij Voedselbank Gooi & Omstreken: vorig jaar daalde het aantal nieuw ingeschreven cliënten
Hilversum

Het totaal aantal cliënten (huishoudens) van de Voedselbank Gooi & Omstreken is vorig jaar met zes procent gedaald: van 1024 naar 965. Het aantal personen dat van een voedselpakket afhankelijk was nam echter fors toe: van gemiddeld 2,4 naar 3,2 per huishouden.

De samenstelling van de huishoudens was vrijwel gelijk aan die in vorige jaren: 50 procent alleenstaand zonder kinderen; 23 procent alleenstaand met kinderen; 22 procent gezinnen met kinderen en 5 procent zonder kinderen. De 45 procent huishoudens met kinderen waren groter dan voorheen. Voedselbanken Nederland geeft voor heel Nederland over 2019 een stijging van 8 procent aan van het aantal cliënten. Waarom het aantal in Gooi & Omstreken is gedaald is onduidelijk.

Verbaasd

De daling van het aantal nieuw ingeschreven cliënten sinds 2017 verbaast de Voedselbank Gooi & Omstreken. Het percentage van de bevolking met een inkomen rond het bestaansminimum is immers niet gedaald (8 procent leeft ónder de armoedegrens). Ook de moeilijk oplosbare schuldenproblematiek is zeker niet verminderd: het aantal verwijzingen door schuldhulpverleners (kredietbanken, bewindvoerders en schuldhulporganisaties) nam met 10 procent toe (van 18 naar 28).

Verbazing bij Voedselbank Gooi & Omstreken: vorig jaar daalde het aantal nieuw ingeschreven cliënten

465 voedselpakketten

Bij de Voedselbank Gooi & Omstreken nam het aantal nieuw ingeschreven cliënten (391) af met 19 procent (van 481 in 2018 naar 391 in 2019). Het aantal cliënten uit vorige jaren dat in 2018 een pakket ontving (574), nam daarentegen toe met 6,5 procent. Gemiddeld werden per week 465 voedselpakketten uitgereikt in de acht uitgiftepunten. Bijna de helft van deze groep was binnen het jaar weer gestopt (een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren).

Coronacrisis

De Voedselbank Gooi & Omstreken verwacht dit jaar toch weer een stijging van het aantal cliënten als gevolg van de coronacrisis. Meestal neemt vanaf januari het aantal cliënten af, maar nu is het juist toegenomen met circa 10 procent.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.