Vraagtekens bij 10.000 huizen-plan Hilversum; coalitiepartij D66 kritisch over ambiteuze aanpak college

Eddie de Paepe
Hilversum

Coalitiepartij D66 stelt kritische vragen over het ambitieuze plan van het college voor de bouw van 10.000 woningen. De democraten wijzen er onder meer op dat het college het plan blijkbaar al als een voldongen feit ziet, maar dat de gemeenteraad er nog nooit formeel over heeft gesproken.

Dat van dat voldongen feit, baseert de D66-fractie op diverse uitingen van het college. Zo is een burgerpanel-enquête uitgezet, waarin de verdichting met 10.000 woningen centraal staat. ’We hebben twee scenario’s opgesteld. In beide scenario’s gaan we uit van 10.000 woningen en 10.000 banen erbij in de periode t/m 2040 (ambitie sleutelproject)’, aldus de enquête.

Vacature

Opvallend is ook de tekst van de vacature voor een ’teammanager voorbereiding uitvoering’, gepubliceerd in Binnenlands Bestuur. De gemeente noemt daarin ’de opgave tot het bouwen van 10.000 woningen’ als een van de grote uitdagingen waarvoor het team de komende jaren staat.

Amsterdam

Ook uit allerlei andere uitingen en stukken - onder meer binnen de Regio Gooi en Vechtstreek en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) - blijkt volgens D66, dat b en w ervan uitgaan dat alle lichten al op groen staan voor het ambitieuze collegeplan. En dat terwijl door de raad gevraagde informatie uitblijft. En diezelfde raad nog steeds niet formeel over de plannen (Sleutelgebied Hilversum) heeft gesproken.

Allerlaatste moment

’Het college heeft op het allerlaatste moment interesse kenbaar gemaakt voor het sleutelgebiedprogramma bij de MRA’, constateert D66-raadslid Edwin Göbbels. ’In andere deelnemende gemeenten is de discussie met de raden wel tijdig gevoerd en zijn besluiten genomen.’ Hebben het college en de Regio wel richting MRA duidelijk gemaakt dat de Hilversumse raad nog onvolledig is geïnformeerd over het Sleutelgebied? En is richting MRA duidelijk gemaakt dat ’de gemeenteraad van Hilversum gaat over strategische kaders met betrekking tot het Hilversumse grondgebied’?

Zeer sterk stedelijk

Verder stelt Göbbels dat het denkbaar is dat het collegeplan door de coronacrisis gedateerd is, waardoor ’herbezinning’ nodig is. Moet Hilversum zich wel richten op de door het college en de MRA gewenste ’verdergaande binnenstedelijke verdichting’? De voormalige tuinstad heeft nu al een hoge adressendichtheid, benadrukt Göbbels. Hilversum telde vorig jaar gemiddeld 2719 adressen per vierkante kilometer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt meer dan 2500 adressen per km2 ’zeer sterk stedelijk’.

Uitstellen

Het college wil dat de gemeenteraad nog voor de zomer de knoop doorhakt over het ’sleutelgebied’. Door alle onzekerheden - inclusief het uitstellen van de daarmee samenhangende Omgevingingsvisie - is dat onmogelijk, stelt D66. De democraten vragen het college dan ook om meer tijd te reserveren voor het participatieproces rond het Sleutelgebied en de Omgevingsvisie. Zij vragen b en w ook de Hilversummers sneller en meer informatie te geven over de plannen.

Lees ook:

Sloop sociale huurwoningen in Hilversum-Noord voor ambitieus ’sleutelproject’: HvH-wethouder Karin Walters sputterde tegen

10.000 woningen erbij in Hilversum? Dat gaat miljarden kosten

Wethouder Floris Voorink over het groene licht voor ’sleutelgebied Hilversum’ : ’10.000 Huizen? Het kunnen er ook 7.000 zijn’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.