Premium

’Hoe hou ik dit vol; word ik nog beter; kan ik wel afscheid nemen’; het Centrum voor Levensvragen biedt ook tijdens de coronacrisis luisterend oor en geeft advies

’Hoe hou ik dit vol; word ik nog beter; kan ik wel afscheid nemen’; het Centrum voor Levensvragen biedt ook tijdens de coronacrisis luisterend oor en geeft advies
Esli Jongen is consulente bij het Centrum voor Levensvragen.
© Foto studio kastermans/danielle van coevorden
Hilversum

Het nieuwe coronavirus kan mensen angst aanjagen en in korte tijd levensbedreigend ziek maken. Wie hierdoor thuis worstelt met zingevings- en levensvragen kan terecht bij het Centrum voor Levensvragen. Consulent Esli Jongen over wat ze als geestelijk verzorger kan betekenen.

„We bieden bijstand en ondersteuning aan iedereen die thuiszit en worstelt met vragen over het leven en de dood’’, vertelt Esli Jongen (32) van het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek over haar werk door de regio. In verpleeghuizen, hospices of ziekenhuizen is de geestelijk verzorger ’een bekende’. Via het Centrum voor Levensvragen komen Jongen en haar collega-consulenten ook thuis bij vijftigplussers, levensbedreigend zieke mensen en hun naasten voor een vertrouwelijk gesprek over zingeving en de vragen des levens.

In quarantaine of alleen thuis

Het Centrum van Levensvragen is er ook te zijn voor mensen, die nu alleen thuis of in quarantaine kampen met gevoelens van angst of eenzaamheid: „Hoe houd ik dit vol? Word ik nog beter? Nu kan ik geen afscheid nemen van mijn broer of zelfs partner. Hoe moet ik straks verder?”, zo schetst consulent Jongen enkele vragen die leven. „Mensen hebben behoefte hun verhaal te doen en alles op een rij te zetten. In een gesprek is er ruimte om gevoelens van verdriet en machteloosheid te delen.”

Wie met het Centrum belt, krijgt een professional, zoals Jongen, aan de lijn met expertise in verlieservaring en open-gespreksvaardigheden. In plaats van gewoonlijk een afspraak voor een huisbezoek, verloopt verder contact nu op ’sociale afstand’; telefonisch dus of via videobellen. „Corona kan mensen ineens en heel snel confronteren met een complex afscheid”, ziet Jongen gebeuren. Het verloop van de ziekte is moeilijk voorspelbaar. Soms rest nog weinig tijd en kunnen niet alle levensvragen diepgaand besproken worden. „Ik help om focus aan te brengen in wat voor iemand het meest belangrijk is. Wat mag rust en wat heeft aandacht nodig?

’Hoe hou ik dit vol; word ik nog beter; kan ik wel afscheid nemen’; het Centrum voor Levensvragen biedt ook tijdens de coronacrisis luisterend oor en geeft advies
Esli Jongen is consulente bij het Centrum voor Levensvragen.
© Foto studio kastermans/danielle van coevorden

Coronapatiënt en naasten

Vaak kunnen of mogen naasten hun opgenomen dierbare met corona niet eens meer bezoeken. „Hen kan ik toch ook bijstaan, door er te zijn en bijvoorbeeld met een passend ritueel hun dierbare vanuit huis te eren.” Op dit moment heeft het Centrum nog geen corona-gerelateerd verzoeken voor geestelijke zorg en begeleiding in de stervensfase thuis, maar Jongen verwacht dat wel. Het aantal ernstig zieke mensen neemt nog steeds toe.

Bovendien is, gezien de slechte prognoses en zware ic-behandeling voor kwetsbare oudere patiënten, onlangs een nieuwe richtlijn ontwikkeld om het gesprek over wel of niet opnemen aan te gaan. Dit zijn moeilijke besluiten waar een consulent ook bij kan ondersteunen. Een zinvoller alternatief kan (palliatieve) zorg zijn in een corona-unit, zorghotel of mogelijk thuis. „Zodat mensen zo waardig mogelijk sterven”, verduidelijkt Jongen. „Wellicht dat in die situatie wel enig persoonlijk contact mogelijk is; voor naasten en voor onze begeleiding van patiënten. Wij zijn er in elk geval toe bereid.” En met beschermende kleding van lokale thuiszorgorganisaties, waarmee overleg is geweest, is dat een optie.

Voor de frontlinie

Voor wie het Centrum vandaag ook klaar staat met geestelijke zorg, zijn zorgverleners zelf. „Omdat ze te maken hebben met die eenzame overlijdens, zo’n onvoorspelbare, niet te genezen ziekte en snelle dood, kan hun eigen angst ook opspelen of kan het hen gewoon even te veel worden”, legt Jongen uit. „Artsen, verpleegkundigen en anderen die nu aan het front staan, kunnen altijd bellen!”

Aandacht voor de geest

· Zoek contact met en steun bij iemand met wie je kunt praten

· Verwoord je gevoelens op papier; houd bijvoorbeeld een dagboek bij

· Voer kleine rituelen thuis uit: brand een kaarsje voor een dierbare, schrijf en stuur iemand een brief met een leuke herinnering

· Durf iemand in vertrouwen te nemen, stel je vraag of bespreek waar je mee zit. Dat kan ook je huisarts of iemand van het wijkteam zijn, die kan doorverwijzen.

Centrum voor Levensvragen

Het Centrum voor Levensvragen biedt professionele en vertrouwelijk ondersteuning bij zingevings- en levensvragen voor thuiswonende vijftigplussers uit de Gooi & Vechtstreek, zieke mensen en hun naasten, en mensen die onlangs een dierbare verloren zijn. In de regio zijn veertien geestelijk verzorgers van verschillende levensovertuigingen of religie als consulent aan het centrum verbonden. Deze consulenten zijn opgeleid en getraind in diepgaande vragen. „Niet iedereen belt met een vraag. Ik hoor ook: Ik voel me zo alleen”, geeft consulente Esli Jongen een voorbeeld. „Dan heb ik aandacht voor het gemis of verlies, dat daaraan ten grondslag liggen. Daar staan we bij stil. Samen zoeken we dan naar waarmee iemand zich verbonden voelt. Ook in de beperkende omstandigheden van de coronacrisis. En dan nog, er is niet altijd een antwoord of een oplossing. Wel altijd een luisterend oor en een vertrouwelijk gesprek.”

Deze geestelijk zorg wordt kosteloos aangeboden tot in principe maximaal vijf gesprekken. Meer informatie via www.centrumvoorlevensvragengooi.nl of bel met 06 26055438.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.