Premium

Hilversums college zet poort wijd open voor uitbreiding en nieuwbouw hotels

Hilversums college zet poort wijd open voor uitbreiding en nieuwbouw hotels
Gooiland, een van de zes hotels die Hilversum nu nog rijk is.
Hilversum

Hoewel de gemiddelde bezettingsgraad van de hotels in Hilversum fors onder landelijke niveau ligt, wil het college de deuren wijd open zetten voor uitbreiding en nieuwbouw. Niet alleen op het Mediapark en het Arenapark, maar ook op een groot aantal andere plekken in de stad mogen hotels komen.

In een brief aan de raad spreken b en w per abuis van een ’afwijkingskader’ in plaats van Afwegingskader Hotels 2020. Het woord afwijking is echter wel op zijn plek gezien de koerswijziging. ’We kiezen ervoor om geen maximering van het aantal kamers in te stellen als groeiplafond’, klinkt het. In plaats daarvan worden ’kwaliteit en toegevoegde waarde voor Hilversum en het betreffende gebied leidend’ bij het ’proactief sturing geven aan de ontwikkelingen op de hotelmarkt.’

Hilversums college zet poort wijd open voor uitbreiding en nieuwbouw hotels

Bezettingsgraad

Op aandringen van de raad heeft het college de bezettingsgraad van de bestaande hotels op een rijtje gezet. Hilversum telt 255 hotelkamers, verspreid over zes hotels. De hotels liggen binnen bebouwde gebied. Uitzondering vormt de Hoorneboeg (waar overnachten alleen mag in combinatie met retreat, heidag of training op het landgoed).

Bron van zorg

In 2018 was de gemiddelde bezettingsgraad 68 procent. Dus ruim onder het landelijke cijfer (78 procent). De Hilversumse hoteliers melden dat met name de weekenden een bron van zorg zijn. ’Het potentieel is aanwezig, maar wordt op dit moment onvoldoende benut’, concludeert het college.

Metropool

Tot 2022 wordt volgens b en w (landelijk) een groei van de vraag naar overnachtingen verwacht. Daarbij komt dat de Metropool Regio Amsterdam (MRA) de toeristenstroom wil spreiden. Daarvan kan de regio Gooi en Vechtstreek, en dus ook Hilversum, een graantje meepikken. Vandaar dat het college inzet op uitbreiding van het aantal hotelkamers. Dat trekt niet alleen meer zakelijk en recreatief toerisme, maar levert ook arbeidsplaatsen op.

Hilversums college zet poort wijd open voor uitbreiding en nieuwbouw hotels

Arena- en Mediapark

Het een en ander sluit mooi aan op de al bestaande mogelijkheid voor de bouw van een hotel op het Arenapark en het Mediapark. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor in totaal 10.750 bruto vloeroppervlak: zo’n 270 tot 360 kamers.

B en w willen verder ook ’grootschalige hotelontwikkelingen’ mogelijk maken op andere plekken bij treinstations. Zoals in het Stationsgebied. Dat wil zeggen in een straal van 300 meter rondom Station Hilversum.

Fietsen

Kleine hotels zijn op veel plekken in Hilversum welkom. Bij voorkeur in de buurt van treinstations, ’maar als dat niet lukt dienen door de initiatiefnemer of exploitant maatregelen getroffen te worden om gebruik van fietsen en ov te stimuleren’.

Winkelstraten

Vooral in gebieden met gemengde functies mogen nieuwe hotels komen. ’Op basis van dit criterium zijn het Centrum, Trompenberg Zuid en de Langgewenstbuurt de meest gewenste gebieden voor hotelontwikkeling.’ Maar ook diverse (voormalige) winkelstraten zijn ’aantrekkelijk voor hotelontwikkeling’. Havenstraat, delen van de Neuweg, Emmastraat en Koninginneweg, de omgeving Langestraat-Veerstraat-Herenstraat en Bussumerstraat-Naarderstraat. ’Gelet op de afnemende behoefte aan winkelmeters ontstaat hier ruimte. Een hotelontwikkeling kan deze straten een gewenste impuls geven’, stellen b en w.

’Ook buiten deze locaties is hotelontwikkeling beperkt mogelijk, zogenoemde parels. Dit zijn uitzonderlijke locaties of uitzonderlijke concepten die toegevoegde waarde hebben voor het gebied of pand.’

Amsterdam

Bij nieuwbouw van hotels in Hilversum moet overigens wel eerst ’afstemming’ plaatsvinden met de MRA (lees: Amsterdam). En met de regio voor álle plannen voor nieuwbouw, transformatie of uitbreiding van hotels met meer dan vijftig slaapplaatsen.

Hilversums college zet poort wijd open voor uitbreiding en nieuwbouw hotels

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.