Premium

In 60 seconden: ’t Kan erger

In 60 seconden: ’t Kan erger
© Foto Mediahuis/Hans van Weel

Een hele consternatie was dat, twee weken geleden in de Tweede Kamer. Tijdens een lang en soms pittig debat over de coronacrisis zakte minister Bruno Bruins, tot dan toe spil in het anti-coronabeleid, achter het spreekgestoelte in elkaar. Een uniek spektakel en nog live op televisie ook. De volgende dag besloot de oververmoeide Bruins af te treden.

Nu we toch meestentijds thuis zitten, heb ik het vuistdikke boek ’Thorbecke wil het’ (2018) maar eens ter hand genomen. Op onderdelen is die biografie over de liberaal Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) wel wat erg wijdlopig, maar de lezer komt ook heel veel treffende details tegen. Zo stuitte ik maandagavond op een paar alinea’s die me tot de conclusie brachten: nou, met Bruno Bruins viel het gelukkig nog mee.

Op 3 juni 1859 hield de Tweede Kamer een debat naar aanleiding van de oorlog die in mei was uitgebroken tussen Frankrijk en Oostenrijk. Ver weg, zou je denken, maar er zat wel degelijk een Nederlands aspect aan. Limburg namelijk maakte destijds nog deel uit van de Duitse Bond. En er waren plannen om aan die Duitse Bond een uitsluitend uit Limburgers bestaand regiment cavaleristen te leveren.

Lambertus Dominicus Storm, de oudste strijdmakker van Thorbecke, was daar fel op tegen. ’Met aandoening en bezielende ijver’ stak hij in de Kamer een betoog af. Thorbecke-biograaf Remieg Aerts schrijft dat Storms stem plots stokte, dat hij naast Thorbecke op zijn Kamerbankje zakte, achterover klapte en vervolgens voorover. Zo bleef hij liggen, dood als gevolg van een hartstilstand. Hij was, noteert Aerts droogjes, ’het enige Nederlandse oorlogsslachtoffer’.

gooi2_010420_in_60_seconden.pdf

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.