Premium

Weer een fikse tegenvaller in Wijdemeers huishoudboekje: Ruim vier ton nodig voor pensioenpot wethouders

Weer een fikse tegenvaller in Wijdemeers huishoudboekje: Ruim vier ton nodig voor pensioenpot wethouders
Voor financien in Wijdemeren verantwoordelijk wethouder Jan Klink
© Foto Douwe van Essen
Wijdemeren

Weer is er een tekort opgedoken in Wijdemeren. Dit keer blijkt er een tegenvaller van vier ton voor pensioenverplichtingen. Dat wordt uit de algemene reserve gehaald.

Het college schrijft wat beschroomd aan de raad over deze nieuwe tegenvaller, de zoveelste waar de gemeente mee kampt. Hij kwam aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening 2019, zo melden b en w. Het gaat om een bedrag dat gestort moet worden voor de aanspraken op pensioen voor de huidige en ex-wethouders. Een gespecialiseerd bureau dat jaarlijks de actuariële berekening uitvoert van de pensioenverplichtingen heeft becijferd dat er meer, veel meer geld dan gedacht daarvoor nodig is. Er was uitgegaan van 28.000 euro, maar er blijkt liefst 436.000 euro nodig te zijn om de pensioenen op peil te houden. Dus vijftien keer zoveel zo’n beetje.

Het college wijst erop dat zes jaar geleden conform de regels een bedrag was bijgestort om de pensioenuitkeringen te dekken. Elk jaar opnieuw wordt op basis van een actuariële berekening bekeken wat er overgemaakt moet worden. Dat er nu ineens zoveel meer geld nodig is, heeft volgens het college te maken met een flink verlaagde rekenrente (van 1,6% naar 0,3%). ,,Dit leidt tot een (inhaal)dotatie van € 204.000”, leggen b en w uit. Ook is ’de sterftabel gewijzigd’.

Omdat voor 2019 toch al een negatief rekeningresultaat wordt verwacht wil het college die vier ton uit de spaarpot van de gemeente halen, dus uit de algemene reserve. Wanneer de rekenrente in de toekomst naar boven wordt bijgesteld, zou er weer wat geld terug kunnen vloeien ten gunste van het rekeningresultaat in dat jaar, zo wordt gezegd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.