Premium

’Staatsbedrijf’ Gooi en Vechtstreek voor WMO- en leerlingenvervoer is financieel haalbaar

’Staatsbedrijf’ Gooi en Vechtstreek voor WMO- en leerlingenvervoer is financieel haalbaar
© Archieffoto Regio Gooi en Vechtstreek
Hilversum

Een overheidsbedrijf opzetten voor onder meer de WMO-taxi en leerlingenvervoer in het Gooi en de Vechtstreek is financieel haalbaar. Dat blijkt uit het ontwerp-bedrijfsplan dat de Regio Gooi en Vechtstreek heeft opgesteld voor de BV Vervoer Gooi en Vechtstreek.

Aanbesteding van het doelgroepenvervoer bij particuliere bedrijven heeft de afgelopen jaren diverse complicaties opgeleverd. Zo waren er nogal wat klachten over dienstverlening en ging wel eens een vervoerder failliet. Al enige tijd wordt daarom gestudeerd op de mogelijkheid een overheids-BV op te zetten waarvan de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek aandeelhouder worden. Organisatorisch is de zaak al uitgedacht. Het is de bedoeling dat de doelgroepentak van Taxi Hop de kern van de BV Vervoer gaat vormen en dat die vennootschap wordt ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Nu blijkt bovendien dat een regionale overheidsvervoerder financieel uit kan.

132 volle banen

Volgens het ontwerp-bedrijfsplan zal de in septemer dit jaar op te richten BV in 2024 een jaaromzet hebben van 7,4 miljoen euro. Gedacht wordt aan 132 fte (volledige banen) aan medewerkers en 135 auto’s en busjes. Dat is voldoende voor het vervoer van negenduizend inwoners van het Gooi en de Vechtstreek.

De begroting laat voor de drie jaren na 2021 wel een klein negatief resultaat zien: 34.000 euro in de min in 2022, 22 mille in het rood in 2023 en 98 mille in 2024. Volgens de Regio Gooi en Vechtstreek valt dat echter ’binnen de bedrijfsvoering op te vangen’. In het ontwerp-bedrijfplan is namelijk nog geen rekening gehouden met de lage rentestand en ook is bij de cijfers nog niet meegerekend dat de bundeling van personeel voor leerlingen- en WMO-vervoer ’synergievoordelen’ oplevert. Denk bij dat laatste aan meer efficiëntie en daardoor lagere kosten.

Winst hoeft de BV niet te maken. Wel hebben de gemeenten afgesproken dat het overheidsbedrijf een reserve mag vormen van maximaal 5 procent van de jaaromzet. Dat spaarvarkentje kan worden aangesproken bij incidentele tegenvallers.

Adviesraden

De adviesraden sociaal domein van Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum en Wijdemeren plus het vergelijkbare Beraad Gooise Meren adviseren positief over het plan. De Adviesraad Sociaal Domein Weesp is ’kritisch positief’.

De gezamenlijke adviesorganen benadrukken wel dat er geen vermenging mag plaatsvinden van leerlingenvervoer en het overige vervoer. Dat zou namelijk slecht zijn voor de kwetsbare leerlingen in het speciaal onderwijs. Zulke vermenging is overigens ook niet de bedoeling.

Als de gemeenteraden het licht op groen zetten, kan de BV Vervoer volgens het ontwerp-bedrijfsplan op 1 januari 2021 beginnen met het WMO-vervoer en op 1 augustus dat jaar met het leerlingenvervoer.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.