Premium

Kort geding over tuinmuurtje van 20 centimeter

Kort geding over tuinmuurtje van 20 centimeter

Zaak: erfgrensconflict

Buren De Groot en De Bruin

www.rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBOVE:2020:1227

Met het kort geding tussen de buren De Groot* en De Bruin* (fictieve namen) over het plaatsen van een erfafscheiding van twintig centimeter hoogte heb je zomaar een aardig item voor De Rijdende Rechter te pakken. Na een half mensenleven krijgt De Groot nieuwe buren en die hebben behoefte om de veertig jaar terug aangelegde gezamenlijke oprit tussen de huizen naar de garages weer in tweeën te splitsen door een lage betonnen rand.

Voor de familie De Groot heeft dat praktische consequenties. Als hun auto op de 2,20 meter brede oprit staat, kunnen ze er met de fiets of afvalcontainer niet langs. De praktijk is altijd geweest, dat ze dan met een boogje om de auto heen gaan, en dus gebruik maken van de tuin van de buren. De oude buurtjes vonden dat kennelijk prima, de nieuwe vinden dat de familie De Groot op eigen grond moet blijven en heeft aangekondigd dat zij binnen een paar weken een betonband van twintig centimeter hoogte en 15 centimeter breedte zullen aanleggen. Van dat idee is De Bruin niet af te brengen. De Groot wil zich er niet bij neerleggen en voelt zich genoodzaakt een advocaat in de arm te nemen die een kort geding aanspant. De advocaat vraag de kantonrechter om buurman De Bruin te verbieden de erfafscheiding door te zetten.

De advocaat meent dat zijn cliënt recht van overpad heeft verworven, omdat de oude buren al zeker veertig jaar hebben toegestaan dat De Groot over hun grond ging als de eigen auto de oprit blokkeerde. En als dat argument niet opgaat, vraagt de advocaat om de plaatsing van de betonrand te verbieden omdat die onrechtmatige hinder veroorzaakt.

De rechter verwerpt het argument dat De Groot recht van overpad heeft. Er is nooit officieel erfdienstbaarheid gevestigd op het perceel van de familie De Bruin en de vraag is of dat recht dan door verjaring is ontstaan. Nee, oordeelt de rechter. De familie De Groot heeft nooit een stuk van de oprit van de buren als eigen grond ondubbelzinnig in bezit gehad en er zeggenschap over uitgeoefend met de pretentie dat de grond van hen is. Bovendien is door De Groot niet aangegeven voor welk gedeelte van de oprit van de buren het overpad zou moeten gelden. ’Van afbakening van een pad is geen sprake.’

Evenmin heeft De Groot een punt met het argument dat de familie De Bruin onrechtmatige hinder veroorzaakt of misbruik maakt van hun recht. Ook als er een betonrand is aangebracht, kan De Groot de eigen auto nog naast het huis parkeren en (misschien iets voorzichtiger) in- en uitstappen. De kantonrechter heeft voorts gezien dat er in de voortuin van De Groot ruimte voldoende is om dáár een meter van te betegelen om daar de auto deels te parkeren zodat op de oprit voldoende ruimte ontstaat om er met fiets/container langs te gaan.

En tot slot is het zo dat de familie De Bruin het recht heeft de oprit geheel te benutten en geen rekening hoeft te houden met buren die over hun grond willen lopen. De Groot verliest dus het kort geding en moet los van de eigen advocaat ook de gemaakte advocaatkosten van de buren betalen: 480 euro.

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de Ombudsman? Mail ons!

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.