Gooi en Vecht krijgt volgend jaar, als een van de eerste regio’s, 100 procent elektrische bussen; OV-contract tot 2030 naar Transdev

Het busstation in Hilversum

Eddie de Paepe
Hilversum

Transdev verzorgt vanaf 11 juli 2021 (tot 2030) het openbaar busvervoer in het Gooi en de Vechtstreek. Dit zusterbedrijf van Connexxion rijdt dan met alleen maar accu-elektrische bussen en biedt volgens de provincie ook ’aanzienlijk meer OV aan dan nu het geval is’.

De provincie heeft besloten de concessie in de regio aan Transdev te verlenen. Het vervoerbedrijf start meteen in 2021 met bussen die allemaal accu-elektrisch zijn. Ook de R-netlijn 320 wordt vanaf de start gereden met elektrische bussen. Daarmee wordt het Gooi en de Vechtstreek volgens de provincie één van de eerste regio’s in Nederland waar het regionaal busvervoer volledig ‘Zero Emissie’ is, dus zonder verontreinigende uitstoot. ’Dit is een grote stap in de ambitie van de provincie om het openbaar vervoer in Noord-Holland duurzaam te maken.’

Vrije busbaan

Transdev zorgt vanaf 2023, als de vrije busbaan HOV in ’t Gooi klaar is, ook voor ’fors meer openbaar busvervoer dan in de huidige situatie, tegen vergelijkbare exploitatiekosten’. Vooral de R-netlijn 320 (Hilversum-Huizen-Amsterdam Amstel) rijdt zowel in de spits als in de daluren veel vaker. Ook laat Transdev een nieuwe spitslijn rijden tussen Huizen en Utrecht De Uithof. ’De komst van deze lijn was een wens vanuit de regio en levert reizigers die hier gebruik van maken een flinke tijdwinst op’, meldt de provincie.

Lagere frequentie

Het busnetwerk in de regio blijft qua dekking grotendeels gelijk. Een aantal buslijnen krijgt directere routes en kortere reistijden, waardoor reizigers sneller kunnen overstappen op de trein of R-netlijn 320. ’Transdev verlaagt op enkele laagbezette lijnen de frequentie, bijvoorbeeld door op bepaalde momenten naar een uurdienst te gaan.’

Servicenet Hilversum

Een belangrijke verandering is volgens de provincie de introductie van een Servicenet in Hilversum. ’Bij dit Servicenet is veel aandacht voor ouderen en mensen die minder makkelijk zelfstandig reizen. Met deze voorziening helpt Transdev mensen die anders wellicht gebruik maken van de WMO-voorzieningen, om langer zelfstandig met het OV te blijven reizen.’

Planning

De nieuwe OV-concessie start op 11 juli 2021 en loopt tot 2030. In de eerste fase, tot eind 2022, verandert er nog niet zoveel aan de dienstregeling ten opzichte van nu. In de tweede fase, vanaf 2023 wanneer de vrije busbaan HOV in ’t Gooi is aangelegd, gaat het vervoerplan in zoals Transdev dat heeft aangeboden.

Kerngegevens Transdev.

Aanbesteding

De provincie heeft vanaf 2018 gewerkt aan de Europese aanbestedingsprocedure voor de nieuwe OV-concessie Gooi en Vechtstreek. Op 9 december 2019 eindigde de inschrijvingstermijn. De provincie heeft inschrijvingen ontvangen van Transdev, EBS en Arriva. ’Na zorgvuldige beoordeling kwam Transdev eruit als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.