Asielzoeker met vermogen gaat mogelijk meebetalen aan opvang

Asielzoeker met vermogen gaat mogelijk meebetalen aan opvang
Den Haag

Asielzoekers die een bepaald vermogen hebben opgebouwd door het claimen van dwangsommen, moeten een deel van dit geld in de toekomst aan opvang betalen. Het ministerie van Justitie bevestigt na berichtgeving in NRC dat het werkt aan een plan om dit te regelen.

Als aanvragen van asielzoekers te lang blijven liggen, kunnen zij compensatie claimen. In 2020 zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst naar schatting 17 miljoen euro aan dwangsommen betalen. Vorig jaar was dat nog 5,5 miljoen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol kondigde al een extern onderzoek aan om te kijken of de doorlooptijden verkort kunnen worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil daarnaast ook kijken hoe een bestaande regeling om asielzoekers een eigen bijdrage te laten betalen "optimaal benut kan worden".

Wanneer een asielzoeker boven de vermogensgrens uitkomt (6225 euro voor een alleenstaande, 12.450 voor een gezin), wordt hij verplicht een eigen bijdrage te betalen voor de opvang.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.