Premium

Adviesraad is dolblij dat de Regio Gooi en Vechtstreek het speciale vervoer in eigen hand neemt: ’Het is een zegen voor alle partijen’

Adviesraad is dolblij dat de Regio Gooi en Vechtstreek het speciale vervoer in eigen hand neemt: ’Het is een zegen voor alle partijen’
De Regio Gooi en Vechtstreek wil het doelgroepenvervoer in eigen hand nemen.
© Foto Studio Kastermans /Ben den Ouden
Hilversum

Als de Regio Gooi en Vechtstreek het doelgroepenvervoer in eigen hand neemt, zullen een heleboel problemen met het groepsvervoer, zoals continuïteit en klachtenafwikkeling, tot het verleden behoren. Althans, dat is de overtuiging van Heiltje Stuurwold, vicevoorzitter van de adviesraad sociaal domein Hilversum en groot voorstander van een dergelijke vervoersorganisatie.

Stuurwold hoopt dat de ’inbesteding’, waarover Gooi- en Eemlander woensdag berichtte, met name een eind zal maken aan de talloze en nooit afgehandelde klachten over taxibusjes die of te laat, of helemaal niet komen. „Als je nu een klacht hebt, moet je die eerst indienen bij een onafhankelijk klachtenbureau”, legt Stuurwold de procedure uit.

„Dat bureau stuurt de klacht vervolgens naar de leverancier, die vervolgens steevast reageert met een standaardbrief: ’sorry, het zal niet meer voorkomen’.” Volgens de vicevoorzitter hebben veel gedupeerden het indienen van een klacht daarom al opgegeven.

Verbeteringen

Door zelf het WMO-, leerlingen- en jeugdhulpvervoer te gaan uitvoeren denkt de Regio Gooi en Vechtstreek de kwaliteit en de efficiency van dat vervoer - een wettelijke verplichting - te verbeteren. Voor de chauffeurs die in dienst komen van de nieuwe bv betekent het de zekerheid van een vast contract. Bovendien geeft het de gemeenten meer regie. Stuk voor stuk enorme verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie, meent Stuurwold.

Kwetsbare groepen

„Vergeet niet dat vooral kwetsbare groepen van dit soort vervoer gebruik maken”, zegt ze. „Neem bijvoorbeeld het leerlingenvervoer. Die kinderen hebben veel behoefte aan bestendigheid en betrouwbaarheid, dus een vaste chauffeur, iemand die ze van gezicht kennen en die ze iedere dag ophaalt. Door de manier van werken van de commerciële taxibedrijven, is dat nu lastig te waarborgen.”

Met een eigen bv is de Regio Gooi en Vechtstreek in één klap af van de terugkerende aanbestedingen die voor onrust zorgen. Ook problemen met faillissementen van vervoerders en door hen aangespannen rechtszaken behoren dan tot het verleden, zo redeneert de Regio Gooi en Vechtstreek.

’Een zegen voor beide partijen’, noemt de vicevoorzitter het voornemen. „Tien jaar geleden riep ik al dat gemeenten het doelgroepenvervoer beter zelf konden gaan uitvoeren”, zegt ze. „Toen was punctualiteit van de commerciële taxibedrijven ook al een groot probleem.”

Vinger aan de pols

Door het doelgroepenvervoer in eigen hand te houden, kunnen gemeenten tevens veel beter de vinger aan de pols houden en direct ingrijpen als er iets verkeerd dreigt te gaan, denkt Stuurwold. „Doordat de lijnen veel korter zijn, kunnen ze adequater reageren. En gemeenten kunnen beter de hand houden aan de gestelde kwaliteitseisen.”

Stuurwold gaat er van uit dat de adviesraden sociaal domein van HBEL, Hilversum, Weesp, Wijdemeren en Gooise Meren ook bij de inbestedingsprocedure betrokken zullen worden, net als het geval was bij de aanbestedingen. De adviesraden hebben inmiddels een positief advies uitgebracht over het voorstel. Uiterlijk 8 mei moet er een door de gemeenteraden goedgekeurd definitief besluit liggen.

Branchevereniging KNV: ’Geen verstandige reactie’

In een brief aan de Regio Gooi en Vechtstreek noemt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer Zorgvervoer en Taxi het opzetten van een gemeentelijke vervoersorganisatie ’geen verstandige reactie op aanbestedingsprocedures die niet naar de zin van uw gemeenten zijn verlopen.’

’Te optimistisch’

De KNV vindt de haalbaarheidsstudie waarop de Regio G&V het voornemen gebaseerd heeft, ’veel te optimistisch’. Ook ziet de KNV geen reden om aan te nemen ’dat het op elkaar afstemmen van schooltijden en openingstijden van onder meer dagopvang makkelijker zal gaan als de vervoerder een ambtelijke organisatie is’.

Daarnaast is er volgens de vereniging geen reden om aan te nemen dat het combineren van verschillende soorten reizigers (WMO-geïndiceerde, leerlingen, bewoners van zorginstellingen, enz.) ’per definitie gemakkelijker wordt als het vervoer door een gemeentelijke organisatie wordt gedaan’.

’Cliënten hebben dan nog steeds specifieke kenmerken en vervoersbehoeften die combineren in de weg kunnen staan. Financieringsstromen blijven verschillend en het goed regelen daarvan kan ook worden bereikt als er een extern vervoersbedrijf actief is’, aldus de brief.

Duurder

Tot slot wordt het doelgroepenvervoer juist duurder als dat door gemeenten zelf wordt uitgevoerd, aldus de brief.

’De budgetten voor vervoer waren de afgelopen jaren in veel vervoersgebieden door te laag afgesloten contractprijzen te klein. Het vervoer zal dus naar verwachting meteen vanaf de start van de gemeentelijke vervoersorganisatie iets duurder worden’. De KNV Zorgvervoer en Taxi wil met de Regio Gooi en Vechtstreek om tafel om de brief verder toe te lichten.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.