Premium

Verzet tegen varen over ’s-Gravelandse Vaart voelt zich meer en meer gesteund

Verzet tegen varen over ’s-Gravelandse Vaart voelt zich meer en meer gesteund
Genoeglijk samenzijn met omwonenden van de Vaart, rechts provinciebestuurder Cees Loggen, ernaast wethouder Jan-Jaap de Kloet
© bron: Twitter Cees Loggen
’s-Graveland

Het verzet tegen het plan om de ’s-Gravelandse Vaart bevaarbaar te maken krijgt volgens omwonenden steeds meer steun.

Dat concludeert de stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart na gesprekken met provinciebestuurder Cees Loggen en Vereniging Natuurmonumenten. Dat Loggen persoonlijk eerder deze maand naar Wijdemeren kwam, met de nieuwe projectleider Ronald Louwman, wethouder Jan-Jaap de Kloet en een betrokken gemeenteambtenaar, deed de stichting deugd. En daarna kwam ook nog de schriftelijke bevestiging dat de provincie de onderzoeksopdracht heeft verbreed: Ook andere routes en manieren om de recreatie in ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen te stimuleren dan alleen de vaart zelf worden nu in het project onderzocht.

Alternatieven

„Het was een open gesprek”, aldus Richard van Noord van de stichting. De gedeputeerde en zijn gevolg lijken volgens hem doordrongen van de grote weerstand en de problematiek rond het project van de Vaart. In het gesprek kwamen ook mogelijke alternatieven over bestaande watergangen en nieuw te realiseren natuur aan de orde. „Landelijk zijn er meer vaarroutes door het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Zo kun je de Vaart, en helemaal het noordelijke deel (langs Loodijk en Gooilandseweg (N236), red.) en de faunapassages daar, links laten liggen. Dan hoeven omwonenden zich niet bedreigd te voelen in hun woon- en leefomgeving.”

Met de vereniging Natuurmonumenten was op verzoek van de stichting enkele weken eerder al een gesprek. Ook dat was verhelderend, meldt de stichting tevreden. „We konden diverse aannames en misverstanden uit de weg helpen”, aldus Van Noord. Volgens hem was gesuggereerd dat Natuurmonumenten de buitenplaatsen en het bezoekerscentrum vanaf het water bereikbaar wilde maken. „Maar dat lag dus anders. Sterker nog, voor Natuurmonumenten zijn een miljoen bezoekers per jaar voor de buitenplaatsen ruim voldoende.”

Aanspreekpunt

De provincie wijst er wel op dat ze nog worstelt met de vertegenwoordiging van de bewoners in regie- en stuurgroep. Ook omdat de stichting niet wil dat de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, die de provincie ziet als aanspreekpunt voor bewonersbelangen, namens haar spreekt. ’Alle reden voor nog een goed gesprek van jullie met de federatie en ons’, schrijft de gedeputeerde. Hij wijst er ook op dat de stichting vooral bewoners spreekt die het varen over de Vaart niet zien zitten, en daarmee dus niet namens alle bewoners opereert. De projectleider zal daar een praktische oplossing voor moeten zien te vinden”, aldus Loggen.

’Faliekant tegen’

De stichting vertegenwoordigt volgens Van Noord in totaal 380 mensen. „Zij hebben zich uitgesproken tegen de recreatievaart hier, en hebben dat ook ondertekend. Zon vierhonderd mensen reageerden, dus volgens ons is 95% van de omwonenden faliekant tegen.”

Woordvoerster Roos Kooiman van Natuurmonumenten bevestigt dat bevaarbaar maken van de vaart zeker niet het idee van Natuurmonumenten was. „We hebben er ook nog geen standpunt over ingenomen.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.