Premium

GroenLinks Huizen: ’Mantelzorgers vallen om, hoe staat het met de woonzorgvisie van de gemeente Huizen?’

GroenLinks Huizen: ’Mantelzorgers vallen om, hoe staat het met de woonzorgvisie van de gemeente Huizen?’
Huizen

’Veel thuiswonende ouderen kunnen nergens terecht en mantelzorgers vallen om’, stelt Marian van den Berge van GroenLinks in Huizen. Zij wil dat de gemeente werk maakt van een woonzorgvisie die eenzaamheid onder ouderen moet tegengaan. Daarvoor zou de gemeente Huizen aansluiting moeten zoeken de bij de Taskforce Wonen en Zorg die is opgezet.

De woonzorgvisie is een document dat alle Nederlandse gemeenten dit jaar op moeten stellen. Om hiervoor te zorgen is er een landelijke taskforce opgericht. Dit is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK. Uitgangspunt van deze werkgroep zijn de conclusies uit het rapport ’Toekomst zorg thuiswonende ouderen’. Een van de conclusies in dit rapport komt erop neer dat er op het gebied van eenzaamheid onder ouderen en mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte nog veel te winnen is door combinaties te zoeken op het gebied van wonen en zorg.

Van den Berge wil van het college weten of er al een analyse is gemaakt hoe groot de problematiek in de gemeente Huizen is. Op basis daarvan zou er een woonzorgvisie gemaakt moeten worden. Een van de uitgangspunten van de taskforce is dat alle Nederlandse gemeenten een dergelijke visie dit jaar moeten hebben. GroenLinks is benieuwd of Huizen die analyse al heeft. Mocht dit niet het geval zijn wil Van den Berge weten hoe ver de gemeente inmiddels is gevorderd met de analyse en het opstellen van de visie.

Reden voor Van den Berge om hier nu vragen over te stellen zijn de alarmerende berichten die er zijn uitgegaan van onder meer huisartsen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.