Premium

Ook Dudok Wonen zoekt het hogerop in geschil met Gooise Meren, corporatie stapt naar Commissie Dekker

Bussum

Ook woningcorporatie Dudok Wonen zoekt het hogerop in het geschil met de gemeente Gooise Meren over sociale woningbouw. Waar de gemeente naar de minister stapte, legt Dudok Wonen de kwestie voor aan de Commissie Dekker, gespecialiseerd in prestatieafspraken.

Het conflict tussen Gooise Meren en de woningbouwcorporatie draait om sociale huurwoningen. Er zijn momenteel zo’n 5400 sociale woningen in Gooise Meren. Dat komt neer op twintig procent van het totaal aantal huishoudens in de gemeente. Het is de bedoeling dat dit percentage op peil blijft. Daarvoor zijn er tot 2025 zo’n 350 nieuwe sociale woningen nodig.

Bijzondere omstandigheid in Gooise Meren is echter dat er nauwelijks woningbouwlocaties beschikbaar zijn. Daarom heeft de gemeente de diverse woningbouwcorporaties die actief zijn binnen de gemeentegrenzen gevraagd om binnen het eigen woningbezit en de eigen grondposities te kijken wat er mogelijk is.

Volgens Gooise Meren kwam het voorstel van Dudok Wonen erop neer dat er juist minder sociale woningen zouden zijn in 2025. Dat is voor de gemeente onacceptabel. Dudok Wonen op haar beurt ’vindt het onredelijk dat de gemeente onze voorstellen afwijst als basis voor prestatieafspraken’, zo blijkt nu uit een bericht op de site van de corporatie. ’De gemeente kan het aanbieden van sociale koopwoningen en het liberaliseren van huurwoningen niet via prestatieafspraken verbieden. Het is niet aan de gemeente om te bepalen hoe Dudok Wonen invulling geeft aan haar strategie en beleid’, zo vindt Dudok Wonen.

Verder is de corporatie het niet eens met het standpunt van de gemeente dat er in Gooise Meren te weinig mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. ’De gemeente kan op diverse bouwlocaties het percentage sociale huurwoningen vergroten. Er worden te vaak vooral dure huizen gebouwd’, aldus Dudok Wonen. Als voorbeeld van de eigen inspanningen noemt de corporatie onder meer de veertig sociale woningen die erbij komen in het centrum Keverdijk. ’Ook gaat er zeker gebouwd worden op Crailo en er zijn meer mogelijkheden’, zo bepleit Dudok Wonen.

Een ander belangrijk pijnpunt voor de corporatie is dat zij wordt uitgesloten van projecten in de sociale sector, zolang er geen prestatieafspraken zijn. De commissie Dekker moet nu uitspraak doen of dit wel mag. ’Er is door deze opstelling van de gemeente geen sprake van gelijkwaardigheid, wat wel nodig is voor het maken van prestatieafspraken’.

De Huurders Belangen Vereniging steunt Dudok Wonen in het geschil. Mogelijk dat er over iets meer dan een maand meer duidelijkheid komt als de Commissie Dekker uitspraak doet. Deze termijn kan echter ook nog worden verlengd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.