Premium

Blaricum en Eemnes leggen Laren zwijgen op: documenten blijven geheim

Blaricum en Eemnes leggen Laren zwijgen op: documenten blijven geheim
© Foto Mediahuis
Laren

Burgemeester en wethouders van Laren hadden zeven documenten over uitbesteding van de belastingtaken (zoals inning van de onroerendezaakbelasting, OZB) wel gedeeltelijk openbaar willen maken. Maar de colleges van Blaricum en Eemnes én het dagelijks bestuur van de ambtelijke BEL Combinatie hebben dat verhinderd.

Dat blijkt uit het antwoord van het college van Laren op het verzoek van De Gooi- en Eemlander om openbaarmaking van die stukken.

De Gooi- en Eemlander beriep zich op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ondanks hun aanvankelijke welwillendheid weigeren burgemeester en wethouders van Laren, alles overziend, toch de documenten openbaar te maken.

Lees ook: Opinie: Aan raad Laren om de wet wél te respecteren

Raad Laren weigert

Vorig jaar verklaarden de colleges van Blaricum, Eemnes en Laren de zeven documenten geheim. De gemeenteraden van Blaricum en Eemnes hebben dat destijds bekrachtigd. Maar een forse meerderheid van de Laarder raad wilde daarvan op 25 september niets weten. Naar aanleiding daarvan diende deze krant het Wob-verzoek in.

Weglakken

Burgemeester en wethouders van Laren hadden delen van de documenten willen weglakken (denk bijvoorbeeld aan namen van ambtenaren) maar de rest wel openbaar willen maken. Alvorens een definitief besluit te nemen hebben ze de andere betrokken partijen naar hun standpunt gevraagd: de colleges van Blaricum en Eemnes en het dagelijks bestuur van de BEL Combinatie.

Van dat bestuur is Nanning Mol momenteel voorzitter. Omdat hij tevens burgemeester is van Laren en belangenverstrengeling wilde voorkomen heeft hij niet meegedaan aan het beraad van het BEL-bestuur over deze zaak.

’Strategische belangen’

Het BEL-bestuur en de colleges van Eemnes en Blaricum hebben zich tegen openbaarmaking van de zeven documenten gekeerd. Ze stellen dat ’strategische bestuurlijke belangen’ en ’bescherming van de privacy’ van ambtenaren zich tegen openbaarmaking verzetten.

Verder wijzen ze erop dat de BEL-directie op 11 oktober een openbaar advies heeft uitgebracht. Kern daarvan: laten de drie gemeenten samen hun belastingtaken uitbesteden aan hetzij de gemeente Huizen hetzij de gemeente Baarn.

Volgens het college van Laren geeft dat openbare advies ’een goed beeld’ van de kwestie. Dat valt echter niet na te gaan zo lang de onderliggende documenten niet openbaar zijn gemaakt.

Lees ook: Met geheimhouding overtreedt college Laren twee wetten

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.