Groot Goois Toekomstdebat: pleidooi voor structurele balans tussen wonen en werken

Groot Goois Toekomstdebat: pleidooi voor structurele balans tussen wonen en werken
Laren

’Zet in op een blijvende balans van wonen en werken op de grens van zand en water.’ Dit is een van de richtlijnen die voorzitter Jan Vollers van de stichting Tussen Vecth en Eem (TVE) vrijdagmiddag meegaf tijdens het Groot Goois Toekomstdebat (Op naar 2040) in Singer Theater in Laren.

Op het programma van dit lustrumsymposium van TVE stonden twee sprekers en een paneldiscussie onder leiding van Bart Krol, oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht en oud-wethouder van Soest. Doel van het debat was een aanzet te geven voor een nieuwe Erfgoedkaart 2040. Bij de afsluiting van de bijeenkomst gaf Vollers een boodschap af met zes richtlijnen voor zo’n door de Regio te maken kaart. Input dus voor een regionale Omgevingsvisie én voor de Regionale Energiestrategie.

Open landschap

Naast de structurele balans tussen wonen en werken in het gebied tussen de rivieren de Vecht en De Eem bepleit TVE het koesteren van het open landschap rond forten, vestingen en buitenplaatsen. En: ’Verbind logische overgangen natuurparken en nieuwe wateropslag-gebieden’. Verder wil de regionale erfgoedclub dat het open cultuurlandschap wordt ontzien: ’Ggeen zonneweiden, maar benut aardwarmte-energie en nieuwe energiedragers op daken’.

Regionale kustvisie

Eén onderdeel van de boodschap was specifiek bestemd voor de kustgemeenten. Die moeten stoppen hun eigen ’losse’ Stop gemeenteplannen. Vollers: ’ Ontwikkel een regionale kustvisie van alle Gooimeer-gemeenten, met zonering waar rust en vogelgebied moeten en waar recreatie kan’. Ten slotte was het er het pleidooi om ’pro-actief’ te zijn en met regionaal beleid te komen voor het herbestemmen van vrijkomend agrarisch gebied.

Groot Goois Toekomstdebat: pleidooi voor structurele balans tussen wonen en werken

TVE komt binnenkort, mede naar aanleiding van haar symposium in Singer, met een toekomstrapport richting de Regio Gooi en Vechstreek

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.