Premium

Veel vragen over ontslag PWN-directeur: was het een integriteitskwestie of mismanagement?

Veel vragen over ontslag PWN-directeur: was het een integriteitskwestie of mismanagement?
Minister Melanie Schultz zet haar deel van de installatie in werking bij het PWN.
Haarlem

Was het een kwestie rond integriteit, of hebben de problemen bij de gloednieuwe drinkwaterfabriek Andijk 3 PWN-directeur Cuperus de das om gedaan? Er zijn meer vragen dan antwoorden over het plotselinge ontslag van de hoogste baas van de waterleidingmaatschappij. PWN zwijgt, de provincie houdt het bij een simpele mededeling.

Die mededeling geeft wel te denken. „De provincie en de Raad van Commissarissen maakten zich al enige tijd zorgen over de aansturing van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf. De directeur heeft de provincie als aandeelhouder onjuist en onvolledig geïnformeerd over problemen die er spelen”, zegt het provinciehuis tegen deze krant. Cuperus zelf is het niet eens met haar ontslag, en wil er nog over in gesprek. Meer wil ze er niet over kwijt.

Privéchauffeur

Kringen rond PWN vermoeden dat Cuperus moest vertrekken omdat ze veel weerstand wekte met haar manier van werken. „Binnen PWN is het algemeen bekend dat ze etentjes met haar netwerk heeft op kosten van PWN en haar chauffeur gebruikt voor privédoeleinden. Ook bezocht ze onder werktijd recepties van oud-collega’s bij Rijkswaterstaat, en gaf ze cadeau’s die werden betaald met PWN-geld”, weet een oud-werknemer over haar te vertellen. Deze wenst overigens anoniem te blijven; identiteit is bekend bij de redactie van deze krant.

Of dat de enige reden was voor het ontslag, valt overigens te betwijfelen. Vermoed wordt dat de fouten die zijn gemaakt met de bouw van de nieuwe drinkwaterfabriek Andijk 3 wellicht een grotere rol spelen bij het ontslag van de hoogste baas van het provinciale waterleidingbedrijf. Dit heeft PWN tientallen miljoenen euro’s gekost.

Al jaren probeert PWN op basis van zelfontwikkelde, revolutionaire filtertechnologie met de naam CeraMac deze fabriek aan de praat te krijgen, wat pas eind vorig jaar is gelukt. In de eerste jaren draaide deze fabriek nog in het geheel niet.

Schadeclaim

Dat werd een extra probleem omdat dochterbedrijf PWNT deze technologie ook aan waterleidingbedrijven in Engeland en Singapore wist te verkopen. Dat bleek een extra financieel risico voor PWN op te leveren. Het provinciebestuur liet al in 2017 weten in antwoord op Statenvragen van de SP-fractie dat PWN een schadeclaim van dik 20 miljoen euro staat te wachten, als de fabriek in Plymouth niet blijkt te werken. Maar die claim is er nooit gekomen want de Engelse fabriek draait als een zonnetje.

De provincie is in ieder geval in 2017 sterk op de rem gaan staan bij PWNT: er werd ’pas op de plaats gemaakt’. Wat inhield dat er geen nieuwe drinkwaterfabrieken meer in het buitenland verkocht mochten worden, totdat de problemen in Andijk waren verholpen.

Voor de productie van drinkwater moest PWN jarenlang terugvallen op de oude drinkwaterfabriek Andijk 1, die al sinds de jaren zestig trouw zijn kubieke meters water levert aan het waterleidingnet in West-Friesland. Het was de bedoeling dat de nieuwe fabriek Andijk 3 die oude fabriek geheel zou vervangen, maar dat is vooralsnog niet het geval. Sterker nog, in 2018 maakte PWN bekend dat werd onderzocht of Andijk 1 nog met een flinke opknapbeurt in gebruik kan blijven. Naast Andijk 3, die in dat jaar nog op halve capaciteit draaide.

De oud-werknemer van PWN herinnert zich een memo, dat directeur Cuperus over de problemen bij Andijk 3 rond liet gaan in het bedrijf. „De werkelijke oorzaak van de problemen mocht niet naar buiten gebracht worden.” Hoge functionarissen die van deze lijn dreigden af te wijken, zijn inmiddels opvallend genoeg niet meer bij PWN werkzaam, signaleert de oud-PWN’er.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.