Premium

Wijdemeren ’klemgezet’ door ruimtelijke plannen provincie; Noord-Holland wil alleen beperkte woningbouw in landelijk gebied

Wijdemeren ’klemgezet’ door ruimtelijke plannen provincie; Noord-Holland wil alleen beperkte woningbouw in landelijk gebied
In het roze gebied moet bouw worden beperkt.
© Kaart provincie Noord-Holland
Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren voelt zich klemgezet door de provincie, die in de nieuwe provinciale omgevingsverordening woningbouw in het landelijk gebied slechts zeer beperkt wil toestaan.

Voor de nieuwe Omgevingswet die volgend jaar van kracht wordt moeten nieuwe verordeningen worden opgesteld waarin alle ruimtelijke afspraken vastgelegd worden. Gedeputeerde Staten willen het landelijk gebied in de provincie Noord-Holland onder de paraplu van het Bijzonder Provinciaal Landschap onderbrengen. Dat moet het landschap beschermen, maar om iets aan het steeds nijpender woningtekort te doen, willen GS de ruimte voor het bouwen in het buitengebied iets oprekken. In principe moet binnen stedelijk gebied, de ’rode contouren’, gebouwd worden. De provincie wil nu ook toestaan dat er kleine bouwprojecten, maximaal elf woningen, buiten die rode contouren worden gerealiseerd. Uitdrukkelijk gaat het daarbij in het concept om gebieden in de kop van Noord-Holland.

Bouwplannen

Maar ook staat in het stuk dat in landelijk gebied ’(grootschalige) nieuwe stedelijke ontwikkelingen zijn uitgesloten, tenzij groot openbaar belang’. En dat zou bouwplannen van gemeenten wel degelijk kunnen dwarsbomen. Zo heeft de gemeente Wijdemeren vergevorderde plannen voor de bouw van een wijk met 150 woningen in de Horn- en Kuijerpolder langs Nederhorst den Berg.

Wijdemeren ’klemgezet’ door ruimtelijke plannen provincie; Noord-Holland wil alleen beperkte woningbouw in landelijk gebied
In het roze gebied moet bouw worden beperkt.
© Kaart provincie Noord-Holland

Wethouder Jan-Jaap de Kloet laat via een woordvoerster weten dat de gemeente zich klemgezet voelt door de plannen van de provincie. ,,Natuur moet, maar we moeten ook een leefbaar en vitaal gebied houden voor de inwoners. Niet alleen natuur, ook wonen, werken en recreëren moeten een plek krijgen. Zo’n provinciale verordening haalt de flexibiliteit uit de mogelijkheden om het gebied te verbeteren. En daar ligt een grote opgave.” De Kloet gaat daarover met GS in overleg. Een schriftelijke reactie op het plan is in de maak. ,,Het lijkt de gemeente een goed plan om geen rigide verordening te maken, maar een akkoord te sluiten over een betere en flexibele verdeling van belangen van landschap, wonen, werken en recreëren”, aldus de reactie van Wijdemeren.

Ook Gooise Meren heeft het concept vorige week gekregen en beraadt zich nog op een reactie. Volgens een woordvoerster ’verandert er op het eerste gezicht voor ons niet veel’. Hilversum laat weten dat het concept wordt bestudeerd en dat er later een reactie volgt. De gemeenten hebben nog tot eind maart om te reageren op het concept.

Koersdocument

De Regio Gooi en Vechtstreek (RGV) geeft geen reactie op het concept. Wel worden ’de gedachten over de gezamenlijke lange termijn ambities voor de regio samengevat in een koersdocument’ waarover op 2 juli een congres wordt georganiseerd voor de gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek. Provinciale Staten behandelen de nieuwe provinciale omgevingsverordening in juni. En mocht die verordening indruisen tegen de plannen en wensen van de regio, dan rest de bestuursrechter om die plannen aan te vechten. Zoals gemeenten in de Noordkop van de provincie al hebben aangekondigd.

Wijdemeren ’klemgezet’ door ruimtelijke plannen provincie; Noord-Holland wil alleen beperkte woningbouw in landelijk gebied
© Foto: ANP

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.