Premium

Goede drainage nodig in centrum Eemnes

Goede drainage nodig in centrum Eemnes
Aan de randen van het Plantsoen in Eemnes moet drainage komen voor de opvang van overvloedig regenwater, zo liet wethouder Theo Reijn een raadscommissie onlangs weten.
© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks
Eemnes

In het centrum van Eemnes moet de gemeente zorgen voor goede drainage in de openbare ruimte om het probleem met het grondwater en nattigheid in kruipruimten en kelders tegen te gaan. Ook particulieren kunnen wat doen, de verstening van hun tuinen terugdringen bijvoorbeeld.

Dat adviseert ingenieursbureau Boot in het ’Rapport onderzoek (grond)wateroverlast Eemnes Centrum’. Dat is gemaakt in opdracht van de gemeente. Ook adviseert Boot dat particulieren op eigen terrein drainage aanbrengen die aansluit op het openbare systeem. Kelders afdichten is een andere aanpak, kruipruimtes opvullen met bijvoorbeeld ’thermochips’ of schelpen helpt eveneens.

Informatievoorziening

De gemeente heeft het rapport, zonder daaraan ruchtbaarheid te geven, wel op de eigen website gezet, maar niet naar de gemeenteraad gestuurd, zo bleek op 10 februari in de vergadering van een raadscommissie. „Dat rapport krijgt u”, beloofde wethouder Theo Reijn na kritiek van Niels Rood (D66). „Ik mis wel vaker actieve informatievoorziening vanuit het college”, mopperde Rood verder. „Volstrekt mee eens”, antwoordde Reijn. Wel tekende hij bij het rapport aan: „Het zijn aanbevelingen. Ik moet kijken waarvoor ik centjes en handjes heb.” Intussen is het rapport nog steeds niet te vinden bij de raadsstukken.

Badkuip

Waar het waterprobleem zit, formuleert bureau Boot al in de eerste zin van de conclusies: „Het lage maaiveld in Eemnes-Centrum functioneert bij extreme neerslag als een badkuip.” En: „Door de hoge ligging van de Wakkerendijk kan dit water niet vrijuit de polder instromen.” Slecht doorlaatbare lagen in de grond onder de badkuip helpen ook niet mee.

In beginsel functioneert de riolering volgens Boot goed. Wel komt bij heel zware buien bij Torenzicht en Driest water op straat te staan. En onder de Laarderweg loopt het riool niet overal netjes af naar het gemaal. Hier en daar ligt de rioolbuis schuin omhoog in plaats van omlaag (’tegenschot’). Daar kan zich slib ophopen, waardoor de capaciteit van het riool wordt afgeknepen. Rond de Ploeglaan is volgens Boot geconstateerd dat de grondwaterstand sinds najaar 2015 ’significant hoger’ is dan vóór daar begin 2015 nieuw riool en drainage werden aangelegd.

Nauwelijks onderhoud

Ten tijde van de woningbouw aan Torenzicht, Driest en ruime omgeving is in dat gebied een drainagesysteem aangelegd. Dat is echter nadien nauwelijks onderhouden en ten dele verdwenen. Daardoor ’functioneert het niet of nauwelijks meer’, aldus het rapport. In natte perioden komt het grondwater daardoor erg hoog te staan en daarvoor zijn ’lager gelegen ruimten kwetsbaar’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.