Premium

Natuur in de Horstermeerpolder te koop voor de eigen agrariërs en inwoners

Natuur in de Horstermeerpolder te koop voor de eigen agrariërs en inwoners
Noordelijk deel van de Horstermeerpolder. Op de voorgrond graslanden die ooit onderdeel waren van de oorspronkelijke oeverlanden van de Horstermeer.
© Foto’s: Provincie Noord-Holland
Nederhorst den Berg

Natuur in het noordelijk deel van de Horstermeerpolder staat deels te koop. In principe voor de eigen agrariërs en inwoners. En die hebben interesse, zo blijkt inmiddels.

Natuurmonumenten als beheerder ligt daarmee niet meer voor de hand, na het plan dat zo’n tien jaar geleden leidde tot een ware volksopstand. Grote delen van de polder zouden toen vernat worden. De republiek Horstermeer werd uitgeroepen, inwoners sloopten zelfs volgens hen illegaal door Natuurmonumenten geplaatste damwanden. Uiteindelijk ging het plan van tafel.

Zeventig hectare

Nu ligt er, na uitgebreid overleg en voorbereiding, dus het plan om in totaal zeventig hectare in het noorden van de polder te verkopen. Daarvan moet 47 hectare als natuurgebied beheerd worden, als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De provincie is nu nog eigenaar, maar wil ervan af. ,,Wij zijn geen natuurbeheerders”, meldt een woordvoerster. Voor de verkoop is uitgebreid gesproken met LTO Noord Gooi, Vecht en Amstelstreek, dat opkomt voor de agrariërs. De prijs per hectare is nog onbekend.

Lees ook: In Horstermeer gaan ze hun eigen natuur beheren: Provincie verkoopt deel van de polder

Belangstelling

Agrariërs en bewoners van de befaamde kwelpolder zijn door de provincie vanaf de start betrokken bij de plannen. Ook waren er informatiebijeenkomsten waarop de buurt uitgelegd kreeg wat natuurbeheer inhoudt. Zoals beperkt vee houden en alleen binnen bepaalde periodes maaien. Volgens de provincie Noord-Holland is gebleken dat onder agrariërs en bewoners zeker belangstelling voor aankoop is.

Natuur in de Horstermeerpolder te koop voor de eigen agrariërs en inwoners

Paarden of schapen

Cor Veldhuisen uit Nigtevecht, voorzitter van agrarische belangenorganisatie LTO-Noord voor deze regio, bevestigt dat. ,,Het gaat om grond die grenst aan agrarische percelen. Als een kwart van je totale grond natuur is, valt dat als bedrijf te doen.” Er zitten volgens hem in de Horstermeer drie agrarische bedrijven. ,,Verder vooral particulieren met paarden of schapen.”

Vooral naar buren

De allereerste groep aan wie de provincie Noord-Holland natuurgebied in de Horstermeer kan verkopen zijn mensen die vlakbij wonen. Er is een heel stappenplan opgesteld, om te zorgen dat de grond bij de mensen uit de buurt terecht kan komen. Zij zouden interesse hebben, en ook in staat zijn om de grond extensief te beheren, zodat er zeker ook ruimte is voor natuur.

Natuurnetwerk

Zo worden in eerste instantie mensen benaderd die grond hebben binnen of grenzend aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook als je deze grond al regulier pacht kom je in aanmerking, of wanneer je als veehouder binnen de polder je woning en bedrijf hebt. Mocht er daarna nog natuurgrond beschikbaar zijn, komen ook andere bewoners binnen de polder, of direct eraan grenzend, als koper in aanmerking. Is er zelfs dan nog over, gdan aat de provincie naar eigen zeggen in gesprek met wie maar wil.

Cor Veldhuizen, voorzitter van LTO Gooi, Vecht en Amstelstreek, legt uit dat ook hij gepleit heeft voor deze oplossing. ,,Het gaat in elk geval niet om natte natuur of schraal hooiland.” Dat zijn twee natuurtypes waarop eigenlijk helemaal geen echt agrarische activiteiten meer mogelijk zijn.

Natuur in de Horstermeerpolder te koop voor de eigen agrariërs en inwoners

Onderzoek

Hij verwijst ook naar een onderzoek een aantal jaar geleden door ecoloog Ron van ’t Veer naar de Horstermeer. Die stelde in opdracht van de provincie nieuwe natuurdoelen op voor de polder. Uitgangspunten waren voor hem een open landschap in het noorden van de polder, geen last van toenemend kwelwater en meer muggen. ,,Vernatten zijn we voor de polder altijd op tegen geweest”, aldus Veldhuizen. De natuur die er nu moet komen is volgens hem vooral bedoeld als foerageergebied voor ganzen. Het plan voor vernatting zorgde destijds voor een ware volksopstand onder de circa duizend inwoners en boeren.

Biodiversiteit

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. De provincie wil het uitbreiden om zo de biodiversiteit (de rijkdom aan planten en dierensoorten) te behouden en te versterken. Basis van het Natuurnetwerk Nederland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Als aanvulling worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op grond die eerst voor landbouw gebruikt werd. Het NNN moet in 2027 af zijn.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.