Premium

Hilversums college gooit negatief advies over vergunningen voor snelle busbaan in prullenbak

Hilversums college gooit negatief advies over vergunningen voor snelle busbaan in prullenbak
Computerbeeld van de toekomstige fly-over en natuurbrug. Links loopt de A27. Inzet: bovenaanzicht van het tracé van de busbaan door Anna’s Hoeve.
Hilversum

Het college negeert de kritiek van de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) op de geplande tunnel in de Oosterengweg en de fly-over en natuurbrug in Anna’s Hoeve. De reden? Aanpassing van deze bekritiseerde onderdelen van de snelle busbaan (HOV) zou enkele maanden en ’meerdere’ miljoenen vergen.

Hoewel het licht al sinds 2013 op groen staat, is het tijdschema voor de aanleg van het HOV-tracé Laren-Hilversum zeer krap geworden. Aannemer BAM wacht nog op de vergunning voor drie grote klussen. Met de eerste en grootste - de aanleg van de tunnel in de Oosterengweg - moet de bouwer al op maandag 30 maart starten. Dit om op tijd klaar te zijn voor het hemelvaartsweekend. Prorail legt dan (van woensdagnacht tot en met zondagnacht) al het treinverkeer op de lijn Hilversum-Amersfoort stil.

Natuurbrug

Ook voor de twee HOV-klussen in Anna’s Hoeve moet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens gedeputeerde staten van Noord-Holland, nog een vergunning verlenen. Het gaat om de ’fly-over’ vanaf de A27 en - iets verderop - de natuurbrug over spoor, busbaan en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Hilversums college gooit negatief advies over vergunningen voor snelle busbaan in prullenbak

Stevige kritiek

Maar voordat die vergunning kan worden verleend moet het college eerst een advies uitbrengen. B en W doen dat op basis van de inbreng van de onafhankelijke Commissie voor Welstand en Monumenten. Maar die heeft stevige kritiek op het uiterlijk van de drie bouwwerken en de gekozen materialen.

Zorgvuldig

Dit soort grote ’civiele werken’ moet volgens de commissie ’zeer zorgvuldig’ worden ingepast in hun omgeving. Dat is hier niet het geval, luidt het oordeel. De commissie mist een architectonisch, landschappelijk en stedenbouwkundig uitgangspunt.

Hilversums college gooit negatief advies over vergunningen voor snelle busbaan in prullenbak

Willekeurige optelsom

Het ontwerp ’lijkt een willekeurige optelsom van oplossingen om te voldoen aan de verschillende randvoorwaarden en regelgeving’. Bij gebrek aan ’continuiteit in de vormgeving’ is er geen sprake van het gewenste ’rustige, bescheiden en dienende beeld’. De commissie adviseert het college dan ook om alle ontwerpen ’serieus te heroverwegen’.

Beton wordt smerig

Dit negatieve oordeel is voorzien van enkele voorbeelden. Die hebben onder meer betrekking op hekwerken en geluidschermen van cortenstaal. Materiaal dat gaat roesten, waardoor - in combinatie met regen - het onderliggende beton smerig wordt en er ’armoedig’ uit gaat zien. Verder is er kritiek op het ’gesegmenteerde, schoksgewijze en hoekige’ uiterlijk van de fly-over en de natuurbrug.

Gevaarlijjk

Aan de tunnel schort het meest: het ontwerp is lelijk en rommelig, onpraktisch en soms zelfs (sociaal) onveilig. Dat laatste door de ’erg smalle en donker ogende’ trap vanuit de fietserstunnel en de ’goed opklimbare en gevaarlijke’ balustrades.

Hilversums college gooit negatief advies over vergunningen voor snelle busbaan in prullenbak

Tijd dringt

Het college voelt echter niets voor aanpassing van de ontwerpen. Met name omdat dit voor ’een flinke vertraging en dito kosten’ zou zorgen. De tijd dringt. Vandaar dat het college de provincie positief gaat adviseren over de bouwvergunning. Daarmee leggen b en w het ronduit negatief advies van de onafhankelijke deskundigen naast zich neer.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.