Premium

College Eemnes wil woningen behouden voor ’gewone man en vrouw’

College Eemnes wil woningen behouden voor ’gewone man en vrouw’
© Archieffoto Marcel Rob
Eemnes

Twee middelen willen burgemeester en wethouders van Eemnes inzetten om te zorgen dat sociale woningen (huur en koop) en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven voor mensen met lage en middeninkomens. Ze denken aan een verordening in combinatie met bestemmingsplannen en aan een terugkoopregeling.

Dat blijkt uit een voorstel dat het college binnenkort voorlegt aan de politiek. Burgemeester en wethouders stellen voor deze instrumenten verder uit te werken. Ze denken dat die het effectiefst zijn om het doel te bereiken.

De gemeente heeft al middelen om bij nieuwbouw af te dwingen dat er voor mensen met lage en middeninkomens genoeg woningen komen. Het Eemnesser college wil die middelen versterken door in bestemmingsplannen vast te leggen hoeveel sociale en middeldure woningen moeten worden gebouwd.

Grof geld

Het risico bestaat echter dat die toch al snel weer verdwijnen uit de segmenten sociaal en middelduur. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand een betaalbare woning koopt en die voor grof geld gaat verhuren. Ook kunnen nieuwbouwwoningen na vrij korte tijd met flinke winst worden doorverkocht. Ook dan raken ze buiten bereik van woningzoekenden met een beperkte financiële slagkracht.

Maximale huurprijs

Om dat tegen te gaan wil het college in een verordening vastleggen wat voor bepaalde woningen de begin-huurprijs mag zijn en hoe hoog de maximale huurprijs mag liggen. Ook kan de gemeente vastleggen hoe lang een sociale koopwoning minimaal in het sociale segment moet blijven. De wet staat een maximum toe van tien jaar.

Terugkoop

Verder wil het college onderzoeken of partijen (bouwbedrijven) kunnen worden geïnteresseerd om woningen te verkopen met een terugkoopgarantie. Er bestaan drie soorten terugkoopregelingen. Daarbij wordt afgesproken voor hoeveel geld de woning wordt teruggekocht. Dat zet een rem op speculatie. Dit instrument wordt krachtiger als de koper zelfbewoningsplicht krijgt opgelegd voor een aantal jaren. Duur verkopen of doorverhuren is dan voor die periode geblokkeerd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.