Premium

Laren: Verder kijken dan alleen zon en wind voor groene stroom

Boren naar aardwarmte, hier in december 2017 in polder het Grootslag in West-Friesland.
© Foto Mediahuis
Laren

Bij het opwekken van extra groene stroom moet niet alleen worden gekeken naar zon en wind als bronnen, maar ook naar ’in de nabije toekomst beschikbare energietechnieken’.

Dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Laren uitgesproken door deze week een motie van die strekking aan te nemen. Dertig regio’s in Nederland moeten een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen, waarin ze aangeven hoeveel groene stroom ze extra kunnen (laten) opwekken. Het doel is in 2030 de uitstoot van CO2 (kooldioxide) met 49 procent te hebben verminderd. Het Gooi en de Vechtstreek behoren tot de RES-regio Noord-Holland Zuid. Landelijk is vastgesteld dan nu eerst alleen mag worden gekeken naar het opstellen van extra zonnepanelen en windmolens. Pas later kunnen eventueel ook andere technieken worden ingezet, zoals geothermie (aardwarmte) en aquathermie (warmtewinning uit afval- en oppervlaktewater).

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.