Hilversum wil met Hilversumse Meent op jacht naar 4 miljoen rijkssubsidie voor aardgasvrije wijk

Hilversum

Hilversum wil op jacht naar 4 miljoen rijkssubsidie om de Hilversumse Meent aardgasvrij te maken. De wijk wordt vermoedelijk aangemeld voor de nieuwe ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Meent voor het project aan te melden omdat deze wijk - volgens de gemeentebestuurders - ’de meest kansrijke wijk in Hilversum is om aangewezen te worden’. De Meent voldoet volgens het college namelijk het best aan de criteria die het rijk stelt.

Een groep Meentbewoners werkt al sinds 2017 in samenwerking met de gemeente aan het verduurzamen van de wijk. Mogelijke aardgasvrije warmteopties zijn bijvoorbeeld al verkend. Een zogenoemde koplopersgroep van dertig Meentbewoners is begeleid bij het maken van verduurzamingsplannen voor hun huis, en energiecoaches zijn opgeleid. Een financiële bijdrage van het rijk kan het tempo waarin de Meent verduurzaamt een stuk kunnen versnellen.

Het rijk heeft de ambitie om in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen van het gas af te hebben. Dat gaat wijk voor wijk en fasegewijs. Als de gemeenteraad besluit de Meent inderdaad aan te melden voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken is nog niet zeker dat er inderdaad rijkssubsidie naar de Meent komt. Alle gemeenten is gevraagd om wijken aan te melden, de minister kiest daar deze zomer veertig wijken uit.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Verhaal uitgelicht

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.