Premium

Beschermd wonen: jongeren gaan meebetalen in Blaricum, Eemnes en Laren

Beschermd wonen: jongeren gaan meebetalen in Blaricum, Eemnes en Laren
Gemeenschappelijke ruimte in een appartement voor beschermd wonen.
© Archieffoto Erna Faust
Eemnes

Jongeren tot en met 23 jaar uit de BEL-gemeenten die ’beschermd wonen’, moeten daarvoor voortaan een eigen bijdage betalen.

Dat blijkt uit aanpassingen in de verordeningen sociaal domein 2018 die de colleges van Blaricum, Eemnes en Laren willen doorvoeren. Elk van de drie nauw samenwerkende gemeenten heeft een eigen verordening, maar die zijn wel identiek en de aanpassingen zijn dat ook. Een raadscommissie in Laren had tegen de wijzigingen donderdagavond geen bezwaar.

Normaal

In het voorstel aan hun gemeenteraden schrijven de drie colleges waarom ze vinden dat ook jongeren moeten meebetalen aan beschermd wonen. ,,Ons uitgangspunt is dat het normaal is dat mensen bijdragen aan hun huisvestingskosten indien zij daarvoor de middelen hebben.’’

Bij de vorige aanpassing van de verordening was opgeschreven dat jongeren tot en met 23 jaar voor alle ’maatwerkvoorzieningen’ zijn vrijgesteld van een eigen bijdrage. Kennelijk onbedoeld hoefden deze jongeren dus ook geen eigen bijdrage te betalen voor (beschermd) wonen.

Mensen met een minimuminkomen geheel vrijstellen van eigen bijdragen voor voorzieningen in het sociaal domein willen de drie colleges niet. Ze wijzen erop dat de zogeheten ’hardheidsclausule’ geregeld wordt toegepast bij mensen met schuldenproblemen. Die hoeven dan geen eigen bijdrage te betalen. Ook noteren de colleges dat mensen die zorg mijden geen abonnementgeld hoeven te betalen voor bepaalde voorzieningen als betaling van dat tarief ertoe kan leiden dat ze maatschappelijk uitvallen.

Nog eens kijken

De Adviesraad Sociaal Domein van de HBEL-gemeenten (de BEL plus Huizen) zou toch graag zien dat nog eens wordt bekeken of het toch mogelijk is minima vrij te stellen van het abonnementtarief. Dat abonnement geldt voor voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vorig jaar bedroeg het 17,50 per vier weken, die jaar 19,00 euro.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.