Premium

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’
Karin Kos een jaar aan het roer bij het Goois Natuurreservaat: ,,De balans tussen stad en natuur moet goed beschermd worden. Want aangetast erfgoed verdwijnt en komt nooit meer terug”.
© Foto: Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden
Hilversum

De provincie Noord-Holland en Amsterdam zijn ’op weg naar de uitgang’, maar dat wil absoluut niet zeggen dat het Goois Natuurreservaat ondertussen in de pauzestand staat. Achter de schermen wordt hard gedacht over en gewerkt aan de koers voor het komende decennium.

Het opstellen van een nieuwe beheervisie - gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar de natuurwaarden - is volgens directeur/rentmeester Karin Kos, die nu precies een jaar bij het GNR aan het roer staat, de allerbelangrijkste klus voor dit jaar.

Verstedelijking

,,De natuur in het Gooi is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. We hebben te maken met allerlei externe invloeden: verstedelijking, toename van verkeer, afname van biodiversiteit en milieukwaliteit, klimaatverandering”, stelt Kos. ,,We kunnen dagelijks genieten van een uniek, eeuwenoud landschap, gemaakt door de erfgooiers. De balans tussen stad en natuur moet goed beschermd worden. Want aangetast erfgoed verdwijnt en komt nooit meer terug.”

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’
Grote grazer in De Zuid.
© Foto GNR

Actief beschermen

Uit onderzoeken blijkt dat de Gooise natuur heel waardevol is. ,,We hebben hier zeldzame flora en fauna. Die moet je actief beschermen. Dat gaat niet vanzelf.”

Recreatie

In de statuten van het in 1932 opgerichte GNR is niet alleen het behouden en beschermen van de natuur verankerd. Ook het open stellen van die gebieden voor recreatie is daarin vastgelegd. ,,Wij kijken dan ook naar een goede balans tussen onze rol als beschermer en als gastheer. Als die niet samen gaan, moeten er keuzes worden gemaakt.”

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’
© Foto: Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

Natuurverbindingen

De komende tijd worden de laatste stappen gezet in het robuuster maken van het netwerk van natuurverbindingen in de regio. Er wordt al gewerkt aan de natuurbrug bij Anna’s Hoeve. De Westerheidebrug bij Laren is nog in ontwikkeling. ,,Daar kijk ik echt naar uit”, meldt Kos. Ondertussen probeert het GNR stukken natuur aan te kopen, die aansluiten op de bestaande gebieden (in totaal 800 ha. heide en 1600 ha. bos). ,,We houden onze oren en ogen goed open, hebben al wat terreinen in beeld.”

Biodiversiteit

Een speerpunt voor de komende jaren is het verbeteren van de biodiversiteit, het vergroten van het aantal en de soorten flora en fauna. Dat kan bijvoorbeeld door het ’kleinschalig omvormen’ van oude naaldbossen, die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn geplant. Plukjes naaldbos maken plaats voor loofbomen. Door heidevelden ’rommeliger’ te maken - met meer ruimte voor brem, zandplekken, bosjes - trekken ze meer (soorten) vogels en andere dieren.

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’
Zandhagedissen
© Foto GNR

Vergrassing

Ondertussen gaat de strijd tegen vergrassing (een voorstadium van bebossing) van de Gooise heide gewoon door. Het GNR zet daarvoor onder meer diverse soorten grazers in. ,,Schapen vreten veel gras weg. Schapen en heide zijn voor elkaar gemaakt.” Zo’n kudde kan evenwel niet overal terecht waar bijvoorbeeld runderen wél ingezet kunnen worden.

Bloemrijke stroken

Ander punt van aandacht vormen de engen, de oude landbouwgronden van de erfgooiers rond de Gooise dorpen. Het GNR streeft naar akkers met oude gewassen, omzoomd door bloemrijke stroken als bijdrage aan een grotere biodiversiteit.

Beheervisie

Kos wil in de komende maanden ’alle mensen in het Gooi’ via diverse bijeenkomsten betrekken bij het vervolmaken van de beheervisie. Leden van de klankbordgroep, omwonenden, regiogemeenten, organisaties, de (363) vrijwilligers. Ook gaat het GNR (meer) meepraten over zaken als de regionale energiestrategie (RES) en de Hilversumse omgevingsvisie. ,,Je gaat ons meer zien”, belooft de directeur/rentmeester.

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’

Wel of geen hoogbouw

Het GNR denkt en praat ook graag mee over onderwerpen als ’meer natuur in de stad’ en ’wel of geen hoogbouw’. De plannen van het Hilversumse college voor de bouw van maar liefst 10.000 woningen hebben dan ook op het GNR-hoofdkantoor de aandacht getrokken.

Aangetast

Kos: ,,Met hoogbouw kom je ook aan het heel bijzondere Gooise ’illusielandschap’. Wij zouden het heel erg jammer vinden als dat, een heel uniek onderdeel van het GNR, wordt aangetast.” Dankzij het GNR is het Gooi een hele fijne plek om te wonen, beklemtoont Kos. ,,Waar je ook woont, je bent binnen tien minuten in het groen. Dat draagt ook bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.”

’Gooise natuur is prachtig maar ook heel kwetsbaar’
De Zuiderheide.
© Foto GNR

Vier B’s

’De komende maanden moet het ’natuurpad’ naar de toekomst verder gestalte krijgen. Vier B’s vormen de pijlers onder de beheervisie voor de komende twaalf jaar. Die van ’beschermen’, ’beheren’, ’betrekken’ en ’beleven’. Termen die ook nadrukkelijk terugkomen in de intentieovereenkomst die de provincie Noord-Holland, Amsterdam en de Gooise gemeenten dinsdag hebben ondertekend. Die moet leiden tot een samenwerkingsovereenkomst over de bescherming en bevordering van de natuur. Met als belangrijke aandachtspunten biodiversiteit, recreatie, erfgoed en een schone omgeving.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.