Premium

Van de zomer al strandpaviljoen op ’Huizen beach’; ook facelift Zomerkade en Wedekuil-zwemvijver op prioriteitenlijstje van college

Van de zomer al strandpaviljoen op ’Huizen beach’; ook facelift Zomerkade en Wedekuil-zwemvijver op prioriteitenlijstje van college
Verbeelding van oude plannen voor de Zomerkade en omgeving, strand en Gooimeer.
Huizen

Een facelift van de Zomerkade en strand, de bouw van een (tijdelijk) strandpaviljoen met seizoensgebonden horeca en de aanleg van een natuurlijke zwemvijver bij de Wedekuil.

Aan deze drie deelprojecten van de Kustvisie wil het Huizer college ’de hoogste prioriteit’ geven. Kiezen is noodzakelijk, stellen b en w. Vanwege de totale omvang van alle deelprojecten, het beschikbare budget (vooralsnog anderhalve ton) en de ambtelijke capaciteit.

Zomerkade

Op basis van de inbreng van betrokken organisaties en individuele Huizers concludeert het college dat met name de werkzaamheden aan de Zomerkade en het strand (een opknapbeurt én het aanpakken van het woekerende fonteinkruid) ’van grote invloed zijn’. Door deze klussen als eerste op te pakken ’wordt een belangrijk deel van de Huizer kust weer op de kaart gezet’. Vervolgens kan, aldus het college, de verbinding met andere deelprojecten worden gezocht.

Van de zomer al strandpaviljoen op ’Huizen beach’; ook facelift Zomerkade en Wedekuil-zwemvijver op prioriteitenlijstje van college
De Wedekuil.

Zwemvijver

In het verlengde van de geplande opknapbeurt ligt ook het plan bij de Wedekuil, een verdiept plein aan de Zomerkade. Daar moet een natuurlijke zwemvijver worden aangelegd. Beide plannen kunnen volgens b en w niet los van elkaar worden gezien. Dat geldt ook voor de bouw van een strandpaviljoen.

Van de zomer al strandpaviljoen op ’Huizen beach’; ook facelift Zomerkade en Wedekuil-zwemvijver op prioriteitenlijstje van college
Bovenaanzicht Wedekuil en strand: de plek voor een natuurlijke zwemvijver.

Ondernemers aan zet

De drie deelprojecten moeten worden geclusterd, maar Zomerkade, strand en zwemvijver zijn ’niet onlosmakelijk gekoppeld’ aan het strandpaviljoen. Al was het alleen al omdat bij de ontwikkeling van de horecagelegenheid ondernemers aan zet zijn. Omdat het strandpaviljoen komende zomer al in bedrijf moet zijn, gaat het college voor dit eerste jaar uit van een ’tijdelijk karakter’. Later kan dan de definitieve plek van de strandtent worden gekozen. Het een en ander hangt niet alleen af van de doortastendheid van een of meer horecaondernemers, maar ook van wat de omwonenden ervan vinden.

Quick wins

Bovenop de drie prioriteitprojecten wil het college op relatief korte termijn ook een aantal ’quick wins’ scoren. Daarbij wordt gedacht aan een vogelkijkhut op de pier/loskade, een veilige oversteekplaats van de Havenstraat (zijde Bestevaer en Baanbergerweg), drie vis-/recreatiesteigers langs de kustlijn en een boomgaard/pluktuin plus bloemenweide bij het complex van de Volks Tuinders Vereniging Huizen.

Van de zomer al strandpaviljoen op ’Huizen beach’; ook facelift Zomerkade en Wedekuil-zwemvijver op prioriteitenlijstje van college

Anderhalve ton

In Huizen wordt al acht jaar gesproken over een toekomstplan voor de Gooimeerkust. Twee jaar geleden is anderhalve ton gereserveerd voor de nadere uitwerking van een viertal projecten. Dat waren: een verdiepte zwem- en duikplek, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en de fietsroute Zomerkade-recreatiegebied Gooiershoofd.

De plannen zijn sindsdien bijgesteld, maar het budget is blijven staan. Het college verwacht dat de beschikbare anderhalve ton schoon opgaat aan de uitvoering van de nu voorgestelde prioriteiten. Er moet dus nog meer geld op tafel komen.

De raadscommissie fysiek domein praat woensdag 29 januari over het collegevoorstel.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.