Premium

Aangifte tegen lek in Huizer sjoemeldossier blijkt ’miskleun’ van gemeente

Aangifte tegen lek in Huizer sjoemeldossier blijkt ’miskleun’ van gemeente
Huizen

De ’stap terug’ van het afdelingshoofd Openbare Werken, in mei vorig jaar, houdt direct verband met het ontslag van de sjoemelambtenaar. Dit blijkt uit de aangifte van de gemeente tegen een ’lek’ op het gemeentehuis.

Deze krant meldde indertijd dat de hoge ambtenaar, leidinggevende van de frauderende teamleider Wijk en Beheer, per direct was vervangen door een interim-manager. Dit was door gemeentesecretaris/algemeen directeur Paul Veldhuisen gemeld in een intern memo. De baas van de ambtenaren stelde daarin dat het hoofd van de geplaagde afdeling Openbare Werken ’een zogenaamde stap terug’ deed. Het afdelingshoofd (dat bijna tien jaar deze functie had bekleed) ging ’zowel in het belang van de afdeling als zijn persoonlijke situatie’ per direct ’in een andere rol’ drie dagen per week werken. Veldhuisen sprak van ’een moedig besluit’.

Generatiepact

De ’stap terug’ uit het interne memo werd desgevraagd bevestigd door een woordvoerder van de gemeente. Het afdelingshoofd Openbare Werken wilde graag gebruik maken van het ’generatiepact’. Gewezen werd op de ’doorontwikkeling en modernisering van de afdeling’, mede ingegeven door het vertrek van twee teamleiders. Het een en ander vroeg om ’fulltime aanwezigheid van een afdelingshoofd’. Vandaar dat de hoge ambtenaar zelf had besloten om - op projectbasis - drie dagen te gaan werken.

Geheimhouding

De CDA-fractie in de gemeenteraad was verontwaardigd over het naar buiten brengen van interne informatie. Op sterk aandringen van de christendemocraten beloofde verantwoordelijk wethouder Marlous Verbeek eind oktober vorig jaar dat zij aangifte ging doen van ’het lekken van informatie naar de pers’.

Het openbaar ministerie (OM) laat van die melding bij de politie weinig heel, blijkt nu. De gemeente had aangifte gedaan van ’schending geheimhoudingsplicht’ (artikel 272 in het Wetboek van Strafrecht). Daar valt de interne mail niet onder, constateert rechercheofficier Hans Mos in een brief aan de gemeente. De inhoud valt zelfs niet onder de ook door de gemeente aangedragen artikel in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Geen strafbaar feit

Dit omdat de gemeentesecretaris de mail aan álle ambtenaren heeft gestuurd en de inhoud niet als vertrouwelijk - ’laat staan als geheim’ - kan worden beschouwd. Het doorgeven van informatie uit de mail ziet het OM dan ook niet als een strafbaar feit.

Aangifte tegen lek in Huizer sjoemeldossier blijkt ’miskleun’ van gemeente

Ten onrechte

De officier van justitie wijst op een opvallend punt. ’In de aangifte stelt de gemeente ten onrechte dat met de mail de ambtenaren van de gemeente Huizen ’zijn geïnformeerd over de gang van zaken rondom de frauderende ambtenaar’. Ten onrechte: ’immers de mail heeft dat in het geheel niet als onderwerp en rept daar in de inhoud ook niet over’. Boven de mail stond iets algemeens (’organisatie ontwikkeling bij de afdeling Openbare Werken’). Had de gemeente de inhoud strikt vertrouwelijk of geheim willen houden, dan had dat duidelijk gemeld moeten worden, stelt het OM.

Aanknopingspunt

Mocht er tóch sprake zijn geweest van het lekken van een geheim, dan - zo besluit de officier van justitie - had het OM er nog steeds niets mee gedaan. De inhoud van de mail kan ’zowel door toezending als door mondelinge overlevering’ bij de pers terecht zijn gekomen. ’Zoals bekend kan de pers daarop niet worden bevraagd’, beklemtoont de officier van justitie. ’Zonder concreet aanknopingspunt ziet het OM geen enkele opsporingsindicatie.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.