Hoesten en snotteren, griepgolf in zicht, ziekenhuizen voorbereid, huisarts alert op broze ouderen

Haarlem

Steeds meer mensen hebben griep. Voor het eerst deze winter ligt het aantal zieken boven de epidemische drempel. „We kijken met spanning uit naar woensdag, dan weten we of het een griepepidemie is”, zegt Joke Korevaar, programmaleider huisartsgeneeskundige zorg van Gezondheidsinstituut Nivel.

Nederland is in de greep van een officiële griepepidemie als het aantal mensen met griepachtige klachten twee achtereenvolgende weken boven de epidemische grens ligt. Die wordt bereikt als minimaal 58 op de 100.000 mensen hun huisarts bezoeken. Afgelopen week waren dat er 79. „In monsters uit de neus en keel, die de dokter met een wattenstaafje afneemt, moet voldoende van dit influenzavirus worden gevonden.”

Complicatie

Huisarts Peter de Groof ziet de stijging terug in zijn Haarlemse praktijk. „Ik merk het aan een aantal hoogbejaarde patiënten met longontsteking als complicatie. Dat kan dodelijk zijn.” Hij is extra alert op kwetsbare ouderen en patiënten met chronische hart- en longaandoeningen. „Voelen zij zich steeds zieker en benauwder dan moeten ze aan de bel trekken.”

Griepsneltest

Het Dijklander Ziekenhuis is voorbereid op een griepgolf. „Zowel in Hoorn als Purmerend hebben we bedden ’gereserveerd’ voor grieppatiënten.” Ook het Spaarne Gasthuis (Haarlem en Hoofddorp) is er klaar voor. „Zodra er een toestroom is van patiënten met griep gaat het ’griepplan’ in werking.”

Op de spoedeisende hulp wordt een griepsneltest gebruikt. „Als er positief wordt getest op griep, worden maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen en efficiënt gebruik te maken van de beddencapaciteit.” Het ziekenhuis voerde intensief campagne voor de griepvaccinatie onder verpleegkundigen. „Er zijn meer griepprikken uitgedeeld dan het jaar ervoor. Medewerkers kunnen nog steeds de griepprik halen.”

Koude rillingen

Griep begint vaak met koude rillingen, hoofdpijn, heftige spierpijn, keelpijn en droge hoest. Koorts kan snel oplopen tot zelfs boven de 39°C en duurt 3 tot 5 dagen. Meestal is griep onschuldig. In december werd ook al even de epidemie-drempel aangetikt, maar toen zakte het aantal zieken weer. De griep is nu later dan vorig seizoen. „Het zachte weer zou van invloed kunnen zijn”, zegt Joke Korevaar voorzichtig. Griep verspreidt zich ’als we binnen dicht op elkaar hoesten en niesen’. „Niet als we zomers buiten op het terras zitten.”

Sterftecijfer

Een griepgolf duurt gemiddeld 9 weken. De epidemie in 2014/2015 van 21 weken was de langste in veertig jaar. De hevige griepepidemie in 2017/2018 duurde 18 weken. Het sterftecijfer lag toen veel hoger dan anders. De griepgolf van vorige winter duurde 14 weken.

Meer nieuws uit Regio

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.