Premium

Met schetsen onder de arm langs verkeersonveilige punten in Hilversum

1/3
Hilversum

Drie plekken van de lijst met gevaarlijke verkeerspunten in Hilversum worden begin 2020 opgeknapt. Met een wandeltocht langs deze verkeerspunten heeft de gemeente vrijdag aangegeven wat er gaat gebeuren.

Het verzamelen gebeurt op het Marktplein. Verkeerswethouder Annette Wolthers legt uit dat de lijst met tien gevaarlijke verkeerspunten - van vorig jaar - voltooid is. Ware het niet dat drie punten van de lijst in het eerste kwartaal van 2020 worden uitgevoerd. De bedoeling van de wandeling is uitleggen wat er gevaarlijk is aan de plekken, en hoe dit opgelost wordt. Grote vellen met schetsen kunnen dan ook niet ontbreken.

Zebrapad

De eerste plek die aangepakt wordt is de kruising Naarderstraat met het Melkpad, net naast Mout. „Het is nu zo dat voetgangers twee rijstroken tegelijk moeten oversteken”, legt Raymond de Graaff, van de afdeling Verkeer en de Vliegende Brigade (een team dat klachten over verkeerspunten naloopt). „Daarom gaan wij nu een rustpunt in het midden creëren”, vertelt hij terwijl hij de schets van de plannen uitvouwt. „Er komt een middeneiland en zebrapaden. Eigenlijk zijn wij bij de gemeente nogal terughoudend over dat laatste, maar de provincie Noord-Holland had dat als eis. Waarom wij tegen zijn? Een zebrapad is niet per se veiliger, want automobilisten geven niet in de regel voorrang. Daardoor kunnen er alsnog onveilige situaties ontstaan”, aldus de Graaff. Ook wordt de bocht richting het Melkpad scherper gemaakt, zodat automobilisten moeten afremmen. „We beginnen in de krokusvakantie”, legt zijn collega Ernst Reumer uit. „Dan zijn er minder scholieren. Daarnaast worden de werkzaamheden op elkaar aangepast, zodat omleidingen elkaar niet in de weg zitten.” Een zebrapad over het Melkpad is overigens geen optie. „Dat is niet gedaan vanwege de HOV, het zou de doorstroom te veel belemmeren”, aldus De Graaff.

Drempels

Na een wandeltocht langs het stationsplein en door de fietstunnel onder het station komen we bij de volgende plek die wordt aangepakt: de kruising Kleine Drift/Zuiderweg. „Vanaf de aanleg krijgen we al klachten”, merkt Reumer op. Het kruispunt wordt veel gebruikt, in de ochtendspits kan dat oplopen tot zo’n 700 fietsers per uur. Meest gevaarlijk is dat het verkeer op de Kleine Drift niet kan zien wat er uit de Zuiderweg komt. „Een spiegel is geen optie, veel mensen kunnen daar niet mee omgaan”, aldus De Graaf. „Daarom leggen we het fietsgedeelte van de oversteek in een bochtje, zodat automobilisten iets verder door kunnen rijden en wat verder de straat in kunnen kijken.” Daarnaast worden de drempels die er al liggen, meer richting de oversteek geplaatst, zodat de snelheid eruit wordt gehaald. Begin maart zal het kruispunt twee weken helemaal, en een week deels, dicht zijn voor de werkzaamheden.

Middengeleider

Via de Kleine Drift en de Minckelersstraat komen we bij de kruising van eerder genoemde straten met de Pelikaanstraat. Ter hoogte van de Sint-Josephkerk gaat de oversteek voor fietsers op de schop. Een deel is al gebeurd, midden op de Minckelersstraat is, vlak naast een tweede, een middengeleider geplaatst. „Fietsers staken de weg diagonaal over”, aldus De Graaf. „Nu moeten ze tussen de twee heuvels oversteken, waardoor ze niet meer tegen het verkeer in rijden”. Het werk is nog niet klaar. Het asfalt wordt nog deels rood geverfd, en het stoepje krijgt nog een schuin kantje. „Die zijn over van het werk aan de Koninginneweg.” De wethouder moet lachen. Dan met een knipoog: „Kijk, verkeer, circulair en duurzaam, het kan dus toch.”

Nieuwe lijst

Voor 2020 wordt er een nieuwe lijst gemaakt met gevaarlijke verkeerspunten in Hilversum. Het samenstellen is nog in volle gang. Gekeken wordt naar het aantal ongelukken, het gevoel van de inwoners en wegen die van vijftig naar dertig per uur gaan. Wolthers: „Het veiliger maken van wegen stopt nooit. Het is een neverending story”.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.