Premium

Fusie openbare scholen Loosdrecht toch anders: Bouw Integraal Kind Centrum verder vertraagd

Fusie openbare scholen Loosdrecht toch anders: Bouw Integraal Kind Centrum verder vertraagd
De Lindeschool aan de Lindelaan die op termijn bij een fusie zal verdwijnen
© bron: cyclomedia
Loosdrecht

De twee openbare scholen in Loosdrecht gaan toch helemaal samen. De bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) loopt daardoor weer vertraging op.

Eerder was al duidelijk geworden dat er vertraging zou zijn met de bouw van zowel het IKC van stichting Proceon (Terpstra- en Rehobothschool) als met het IKC van de openbare scholen. In de zomer van 2017 werd ervan uitgegaan dat beide centra eind vorig jaar in gebruik genomen zouden zijn. Voor het IKC van Proceon op het terrein van de Rehobothschool is de bouw in november begonnen.

OBS De Linde (Lindelaan) en De Sterrenwachter vallen beide onder de koepel van het openbaar onderwijs van Talent Primair. De Sterrenwachter werkt vanuit Jenaplan-onderwijs, De Linde heeft ’actief burgerschap’ als belangrijke inspiratie.

Knoop doorgehakt

Aanvankelijk zouden beide scholen in één gebouw hun eigen identiteit houden, maar bij Talent Primair hebben ze na gesprekken met leerkrachten en ouders de knoop doorgehakt. Het oorspronkelijk plan wordt aangepast, er komt één school met één pedagogische visie en werkwijze. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe, door iedereen gedragen onderwijsvisie die het beste van beide moet gaan bieden. Volgende maand moet deze gereed zijn.

Niet meer ’samen onder een dak’, maar daadwerkelijk één geheel heeft ook gevolgen voor bouw en indeling van de school. De architect had alvast een schetsplan gemaakt voor de nieuwbouw, maar die kan dus opnieuw aan de slag omdat de wensen zijn veranderd. De planning is nu dat de nieuwbouw op zijn vroegst begin 2022 in gebruik genomen kan worden.

Nieuwe school

De nieuwe school is gepland op het terrein van de Sterrenwachter, net als De Linde aan de Lindelaan, waar ook de kinderopvang van De Pinkenstal is. Ook die gaan dan op in het nieuwe complex, dat dus een Integraal Kind Centrum wordt, een mengvorm van onderwijs met opvang. Het terrein van De Linde komt na de fusie vrij en zou bijvoorbeeld voor nieuwbouw van woningen geschikt gemaakt.

Niet meevallen

Het college heeft de financiele gevolgen van de vertraging nog niet in kaart, meldt wethouder financiën Jan Klink. Hij verwacht in elk geval niet dat het zal meevallen, meldt hij alvast. Het IKC van Proceon bleek de gemeente eerder al zo’n drie ton extra bovenop de geplande kosten van 7,5 mln. te kosten.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.