Premium

10.000 woningen zijn voor Hilversum zelf niet nodig, maar wél als de mediastad Amsterdammers wil opvangen

10.000 woningen zijn voor Hilversum zelf niet nodig, maar wél als de mediastad Amsterdammers wil opvangen
Hilversum

De 10.000 woningen die burgemeester en wethouders van Hilversum tot 2040 willen laten bouwen zijn voor de eigen bevolking bij lange na niet nodig. Ze zijn wél nodig als het de bedoeling is hier Amsterdammers te huisvesten.

Dat blijkt uit cijfers van de provincie Noord-Holland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de uit augustus daterende ’Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040’ groeit het aantal Hilversummers met zo’n 7.500 naar krap 98.000. Het aantal huishoudens neemt toe tot 46.300, een plus van 3.400. Dat laatste betekent dat er over twintig jaar ruwweg 3.400 woningen meer nodig zijn dan nu - slechts een derde van de 10.000 waarover het college rept.

Pikt Hilversum in?

In datzelfde provinciale document staat dat het aantal huishoudens in de Regio Gooi en Vechtstreek in 2040 ongeveer 9.500 hoger ligt dan in 2020. Wil Hilversum in zijn eentje de groei van de hele regio huisvesten, dan zijn dus krap 10.000 woningen nodig. Of andere regiogemeenten al hun ’extra’ huishoudens graag naar Hilversum zien afvloeien is de vraag. Zij hebben immers ook hun eigen bouwplannen. ,,Pikt Hilversum de woningbehoefte voor de regio in?’’, vroeg de Wijdemeerse CDA-voorman Jan Verbruggen zich onlangs al af.

10.000 woningen zijn voor Hilversum zelf niet nodig, maar wél als de mediastad Amsterdammers wil opvangen

De provincie geeft ook aan wat er gebeurt als er in het Gooi en de Vechtstreek tot 2040 geen ’binnenlandse migratie’ plaatsvindt. Dan ’daalt het aantal inwoners en stagneert het aantal huishoudens’. De groei wordt dus veroorzaakt doordat mensen van buiten deze regio hierheen verhuizen. De grootste groep zijn Amsterdammers.

Overschot Amsterdammers

Bij het CBS zijn de verhuisbewegingen te vinden tussen Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek in 2018, het laatste volledige kalenderjaar waarover cijfers beschikbaar zijn. Van de 46.606 mensen die Amsterdam verlieten, trokken er 3.544 naar de Regio Gooi en Vechtstreek, van wie 1.188 naar de mediastad. Omgekeerd verhuisden 1.778 inwoners van het Gooi en de Vechtstreek (van wie 686 Hilversummers) naar de hoofdstad.

10.000 woningen zijn voor Hilversum zelf niet nodig, maar wél als de mediastad Amsterdammers wil opvangen

Er kwamen dus beduidend meer Amsterdammers hierheen dan er mensen van hier naar de hoofdstad trokken. Ofwel: deze regio had in 2018 een ’vestigingsoverschot’ vanuit Amsterdam. Voor de hele Regio Gooi en Vechtstreek was dat 1.766 mensen en voor alleen Hilversum 502.

’Niet realistisch’

Amsterdam groeit enorm. Worden in- en uitstroom van inwoners weggefilterd, dan neemt het aantal huishoudens er tot 2040 met maar liefst 140.000 toe. Om dat op te vangen moet de hoofdstad jaarlijks netto (nieuwbouw minus sloop) 7.000 woningen toevoegen. ’Niet realistisch’, aldus de provincie, ‘een deel van de bewoners zal gaan verhuizen naar de regio’ rond Amsterdam, onder meer naar Hilversum.

Lees ook: 10.000 woningen extra in Hilversum niet haalbaar

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.