Premium

De strijd om het plassengebied is losgebarsten: paard, koe en schaap blijven welkom, maar wel met mate

Verontrust hobbyboer Edwin van der Wilt met zoon Bram achteraan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. ,,Na vijf generaties dreigt hier bij ons een verbod op vee.”
© Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden

Alsof er bommen vanuit het provinciehuis werden gedropt, zo ervoer menig dorpsbewoner de plannen om grote delen van Wijdemeren tot natuurgebied te maken. Grond die vaak al generaties lang in bezit is, moest een totaal andere functie krijgen. Geen koeien, schapen of paarden meer, maar uiteenlopende natuurtypes, was het plan. Het zorgde voor veel tumult, boosheid, verdriet en leidde tot een ongekend verzet en verbeten protest.

De weerstand in de Wijdemeerse dorpen bleek fel. Projectleider Dion Ket: ,,We wisten dat het pijn zou doen. Logisch, je grijpt in op de leefomgeving van mensen. Daarbij komt dat je in dit gebied veel kleine particuliere eigenaren hebt. Dat is anders dan bij grote agrarische bedrijven.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.